Wayne Dyer
3 jaar geleden keek en luisterde ik naar een Dvd van “Wayne Dayer”.  Live opgenomen in een theater. Een man waar ik ontzettend veel van heb mogen leren en nog steeds leer.

“De kracht van intentie”

Ik schreef mee met een gedeelte van deze dvd en wil ik graag met jou delen✨

Kijk en voel een of je hier iets voor jezelf iets uit kunt halen wat je zou kunnen helpen naar zelf realisatie en bewustwording van wie-je -werkelijk-bent 🙏🏻

In het universum bestaat er een onmeetbare onbeschrijfelijke kracht die door degenen die ‘vanuit de bron’ leven, tussen de aanhalingstekens....’Vanuit de bron ‘ betekent tovenaar. Geen tovenaar in de zin van heksen en toverspreuken... en allerlei hocuspocus. Dat is niet wat ‘tovenaar’ betekent. Tovenaars zijn mensen die vanuit de Bron leven. Dus In het universum bestaat er een onmeetbare onbeschrijfelijke kracht die door degenen die ‘vanuit de bron’ leven, ‘intentie wordt genoemd. 

En absoluut alles wat in het hele universum bestaat is verbonden met intentie door middel van een verbindingsschakel.

Tovernaars proberen de verbinding niet alleen te begrijpen en te verklaren maar houden zich er vooral mee bezig om die te reinigen van de verdovende invloed van alle zorgen van het dagelijkse leven op het gewone bewustzijnsniveau.

Een hele belangrijke uitspraak om te  overwegen. 

Zie het zo: alles in dit universum is bedoeld zoal het is, waaronder ook jij en de muggen oceanen etc...

Want dan kun je mijn woorden niet begrijpen als je niet in contact stond met dit veld. Dit velt doet je hart kloppen. Dit energieveld zorgt er voor dat je vingernagels groeien, net als de nagels van iedereen. 

Het bezielt alle levens vormen.
Dat is een van de aspecten ervan.
Ik wil graag dat je de kracht van intentie als volgt ziet: Bij intentie gaat het er niet om of je daar contact mee krijgt, je bent er al deel van. De vraag is: hoe roestig , hoe verweerd, hoe vuil is de verbinding tussen jou en dit veld van intentie.

Tovenaars zijn mensen die deze verbinding schoon proberen te houden zodat je steeds meer afgestemd raakt of in harmonie komt met dit veld van intentie. En hoe meer je in harmonie bent met dit veld van intentie hoe meer je je alles kunt doen waar dit veld van intentie toe in staat is. Je bent in staat wonderen te creëren. Je kunt jezelf genezen, je kunt overvloed in je leven creëren. Je weet de juiste mensen te vinden op precies op het goede moment. Want zo werkt de universele kracht waar alles en iedereen uit is voortgekomen. Waar we vandaag de dag naar kijken is hoe we die verbinding met intentie weer terug krijgen en er niet alleen contact mee te maken maar om altijd bereid te zijn om die verbinding schoon en onaangetast te houden.

Ik kwam nog een ander citaat tegen. Carlos Castaneda wordt door vele gezien als een metafisycus, een antropoloog die in contact kwam met tovenarij en hoger bewustzijn doormiddel van wat wij spirituele literatuur noemen. 

Er is nog een man wiens observaties ik graag met je wil delen. Z’n naar is Max Planck en sprak deze woorden uit toen hij de Nobelprijs in ontvangst nam: Als iemand die z’n hele leven gewijd heeft aan de meest concrete vorm van wetenschap, de studie van materie kan ik je naar aanleiding van mijn atoomonderzoek dit zeggen: Materie als zodanig bestaat niet. Alle materie dankt zijn bestaan  aan de aanwezigheid van de kracht die het atoomdeeltje in trilling brengt en dit minuscule zonnestelsel bij elkaar houdt.  We moeten aannemen ‘ aldus een van de briljantste wetenschappers op aarde’ dat er aan deze kracht een bewuste intelligentie ten grondslag ligt. Die intelligentie vormt de matrix van alle materie. 

‘Als je de manier waarop je kijkt verandert dan veranderen de dingen waar je naar kijkt’ 

Albert Einstein zei : ‘ De meest fundamentele, belangrijkste beslissing die je ooit in je leven zult moeten nemen is deze: Leef ik in een welwillend of in een vijandig universum? 
Welk van de twee is het? Is dit een universum vol vijandigheden en kwaad met mensen die elkaar haten en vermoorden? Is dat wat je ziet? Als je de wereld zo ziet, zul je dat ook precies zo voor jezelf creëren in je leven.  Dat zegt een groot wetenschappen . En het boeiende is dat dit niet zomaar een slimme woordspeling is. Verander je kijk op dingen dan veranderen de dingen. Dat is in feite een wetenschappelijke uitspraak, en dat zal ik je zo laten zien. 
Stel je de volgende scène voor. Je bent thuis. Je hebt je autosleutels in je hand. De lampen gaan uit. Stroomstoring. Je ziet niks meer. Je stommelt rond in je woonkamer en laat je sleutels vallen. 
Je zoek even en je beseft dat je ze in het donker nooit zult terugvinden. Maar als je kijkt naar buiten en ziet dat de straatlantarens branden. Dus in je hoofd gaat er ook eenmalige lichtje branden: ik blijf niet in het donker rondtasten als er buiten licht is. Ik ga naar buiten en ik ga onder de lantaren m’n autosleutels zoeken. Waarom lachen jullie? Dat is tocht logisch? Je staat hier zo te zoeken als je buurman langs komt en zegt: ‘Wat doe je daar?’
‘Ik heb mij autosleutels laten vallen.’ 
‘Oh, ik help wel even zoeken.’ Nu staan we hier allebei naar die sleutels te zoeken. Uiteindelijk zegt hij: ‘ Sorry, maar waar heb je je sleutels laten vallen?’ ‘Nou, ik heb ze binnen laten vallen.’ Hij zegt: ‘Dus je hebt je sleutels binnen laten vallen en je zoekt buiten? Wat onzinnig.’ En ik zeg: ‘Het is onzinnig om in het donker rond te tasten als het hier licht is.’ Jullie lachen en vinden dit erg dom, maar doen we dit niet precies hetzelfde als we problemen of worstelingen ondervinden die van binnen zitten en dan buiten ons naar een oplossing gaan zoeken. ergens buiten onszelf? Alsof je een dokter over al je symptomen vertelt, en hij zegt: ‘Wat veel problemen.’ En dan schrijft hij recepten uit: ‘Hiervoor krijg je dit, daarvoor krijg je dat.’ Hij schrijft 5 recepten uit, en als je opstaat, vraag je om die recepten. ‘Nee, nee, deze geef ik aan je schoonmoeder, deze aan je buurman, deze aan je dochter en deze aan je vader.’ Maar jij bent degene met het probleem of de worsteling. Als je verwacht dat een ander moet veranderen, of een situatie buiten jou zodat je leven kan functioneren op het niveau dat ik intentie noem dan moet je daar nog een goed naar kijken. Het zit van binnen. Zie in dat de vraag niet is of we op dit veld van intentie zijn aangesloten. De vraag is: in hoeverre ben ik bereid om die verbinding absoluut roestvrij te houden?  

Ik wil het je het volgende suggereren: Dat je, om intentie en de kracht van intentie te kunnen begrijpen je, Ego even opzij zet. Oftewel het deel in jou dat gelooft dat het losstaat van die bron. Want daar komen al onze problemen vandaan, zelfs onze ziekten. 
Dit is een bron van welzijn. 
Alles wat van deze bron afkomstig is. Komt voort uit een bron van welzijn.  Dat heeft een bepaald aanzien, een bepaalde klank. En waar die klank op lijkt, volgens een grote spirituele traditie volgens de Bhagavad Gita, het heilige boek der hindoes. ‘Het lief van de heer’ maar ook in andere godsdiensten, ze zeggen allemaal het zelfde. Als deze bron, die we God of Spirit noemen, zou kunnen praten dan zou die als volgt klinken. En daarna ga ik je vertellen over hoe de bron er uitziet. Hoe ziet de bron eruit? 

‘Ik ben de bron van alle materiële en spirituele werelden. Alles komt uit mij voort.’ Dat is hoe het klink: Alles komt uit mij voort,’ Dus dat betekent: ‘jullie’.

Daarom betekent de uitspraak ‘met God is alles mogelijk’ dat als je een toegang in je hart vindt, als je een manier vindt om hier weer contact mee te maken en denk daarbij aan m’n eerste citaten: dat dit veld van intentie een veld is dat alleen maar aangetast wordt omdat we iets op ons nemen dat ons afscheidt van de bron. En dat is het Ego. En het ego is in feite niets meer dan een ieder wat we meezeulen. Het is de bron van als onze problemen. Maar je kunt er niet aan geopereerd worden, zoals bij een blindedarmontsteking. Je kunt nergens je Ego laten verwijderen. Dat zou leuk zijn, maar zo werkt het niet. 

Dus je moet zorgen dat je van dat ieder afkomt: dat wie ik ben, afgescheiden is van dat. En dat is jouw bron. Als je weer verbindt met je bron en je ermee in harmonie leeft dan kom je in contact met het veld van intentie. Als je daarmee in contact bent met dit veld van intentie waaruit alle materiële werelden zijn voortgekomen dan kun je alles doen dat dit veld kan doen, want jij bent dit veld. We krijgen problemen omdat we op het punt komen dat we geloven dat we ervan afgescheiden zijn. Dan gaan we denken: ‘Ik ben wat ik doe.’ ‘Ik ben wat ik heb, en ik ben afgescheiden van alle anderen.’ ‘Ik ben mijn reputatie. Ik ben afgescheiden van wat er in mij leven ontbreekt.’ Maar dat veld, van waaruit alles voortkomt als dat veld overal aangwezig is, dan zit het ook in jou. En als het overal is, ok onbehouwen, dan moet het ook aanwezig zijn in wat jou in jouw ogen aan jouw leven ontbreekt. Daar moet het ook zijn, want het is overal. En als het nergens niet is, dan ben je dus nu al in contact met alles wat je in je leven wilt aantrekken. Wat je ervan weerhoudt, is je geloof dat je afgescheiden bent van de bron. Daar willen we naar terug. Mensen vragen me vaak: ‘En onze vrije wil dan?’ Als ik zo bedoeld ben, en mijn situatie is ook zo bedoeld door die bron, hoe zit het dan met mijn vrije wel?’ Dat met die vrije wil zit als volgt:? Je hebt een vrije wil om te beslissen of je je al dan niet wilt verbinden met die bron. Dat is je vrije wil. Als je de bewuste keus maakt om je ervan af te wenden en gelooft dat jij al die dingen bent die ik net noemde, als voorbeelden van ‘t  Ego. Dit veld van intentie kent geen gebrek aan welzijn. Het creëert vanuit welzijn. Het heeft totaal geen weet van angst, stress of zorgen. Het is alleen maar bezig met creëren. Ik citeer: zelfrealisatie, dat is eigenlijk her-verbinden met je bron.
‘Zelfrealisatie betekent dat je bewust in contact staat met de bron van je wezen.’ Dan staan we weer in contact met de bron, die ik in detail zal beschrijven: zoals ik denk dat de gezichten van intentie eruitzien. Zodra we deze connectie  weer gelegd hebben kan er niets meer misgaan aldus Swammi Paramananda. Er kan niets mis gaan als je weer verbonden bent met de bron. Al onze worstelingen, al onze ziekten, alle gebrek in ons leven alle problemen in onze relaties zijn ontstaan doordat we ons hebben afgescheide van een veld van intentie dat bestaat uit puur welzijn in actie. Dat veld wil alleen maar dat je je in een staat van geluk bevindt. 

‘Er is geen weg tot geluk. Geluk is de weg.’ Je kunt het niet vinden in iets buiten je. En als je dit echt inziet en begrijpt dan betekent ‘contact maken met intentie’ iets heel krachtigs. 

‘De wet van drijfvermogen Is niet ontdekt door te bestuderen hoe dingen zinken’ Dus willen we een  manier vinden om ons weer te verbinden en ons onder te dompelen in dit idee dat als we in contact staan met alles wat we in ons leven nodig hebben. We scheiden ons zelf af door te denken dat we iets zijn dat we niet zijn. In het boek ‘10?geheimen voor succes en innerlijke vrede’ luid een geheim: ‘koester je goddelijkheid’

Luister eens naar dit citaat: ‘We weten dat het de aard is van het Creative proces’ Daar gaat intentie om: hoe je het leven en de wereld die je wilt, kunt creëeren. De mensen die je wilt, bevlogenheid, gezondheid, alles. 

‘We weten dat het het de aard is van het Creative proces dat we een zijn met deze spirituele bron, en dat ook met al z’n principes en ook met al z’n kenmerken.’ Hoe die bron ook denkt. Hoe die er ook uitziet. Wij zijn daar een mee. En daarom zijn we ook één met diens oneindige persoonlijkheid. 

We zij hier niet als mensen die spirituele ervaringen hebben. We zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben. Wij allemaal. We zijn allemaal oneindig. ‘Daarom geeft het bemediteren hiervan, van deze bron als de kracht die we willen hebben ons,  het vermogen om die kracht te gebruiken. De procedure hiervoor is dat we ons voorstellen dat we omringd zijn door de  omstandigheden dieper willen creëeren. Onthoud dat goed! Onderstreep dat! Omring jezelf, van binnen met de omstandigheden die je wilt creëeren. Wat wil je creëeren in je leven? Wat is je intentie? Niet je Ego doet dat, maar je vrije wil die jij hierop afstemt, op de bron van alles. 

‘ Hallo je bent verbonden met Ron Cabalt En ik wil me goed voelen. Mocht je bedoeling van je telefoontje een ander resultaat beogen,  dan heb je het verkeerde nummer gedraaid. En dan verzoek ik je om Dr. Phil te bellen..’ 

Je goed voelen is misschien wel de belangrijkste voorwaarde om die verbinding weer schoon te krijgen.
Ik wil me go(e)d voelen scheelt maar een letter met ik wil me God voelen. En God is oneindig! Deze bron van alle dingen, ik wil voelen wat deze bron voelt.’ Je kunt zeggen: ‘makkelijk gezegd, ik wil me goed voelen, maar hoe kan ik me goed voelen als er zoveel slechts om me heen is? Hoe kan ik me goed voelen als mijn schoonzuster kanker heeft? Hoe kan ik me goed voelen als ik weet dat er elders mensen verhongeren? Hoe kan ik me goed voelen als er mensen zijn die arm zijn terwijl ik rijk ben, en zij verhongeren? Hoe kan ik me goed voelen als m’n kinderen zich zo gedragen? En ik raad je aan, als je zegt: ‘Ik wil m’n goed voelen’ dat je daarmee bedoelt: ‘Ik wil me God voelen, ik wil hiermee contact maken,’ Ik wil je dit als goede raad meegeven, iets dat me jaren geleden inviel: Je kunt niet ziek genoeg worden om één mens op aarde te genezen. En je kunt nooit arm genoeg worden om één mens op aarde welvarend te maken. Je kunt nooit genoeg verwarring ervaren om één mens op aarde van z’n verwarring af te helpen. Hoe rot je je ook voelt als je zegt dat je Je rot voelt, dan verlies je je connectie met Bron. En als je je connectie verliest met Bron leidt dat ertoe dat je iets creëert dat weerstand wordt genoemd. 

‘Ik kan dit niet, dit is onmogelijk, ik verdien het niet, dit ligt niet binnen mijn bereik’ En dit soort weerstand leid tot emoties en die lopen uit op verdriet, angst, bezorgdheid en spanning. Ik zou je graag een methode aanreiken om van die emoties gebruik te maken op welk moment dan ook en ze te gebruiken als een barometer, als een wegwijzersysteem om tegen jezelf te zeggen: Welke gedachten heb ik nu die mijn weghouden van mijn afstemming op dit veld van intentie? Altijd als je je niet goed voelt trek je precies het tegenovergestelde aan van wat je in je leven zou willen. Zo weerhoud je jezelf ervan om God te voelen of om jezelf goed te voelen. Als je naar het nieuws luistert, dat zit vol redenen om depressief te worden. Het is geen toeval dat die uitzendingen worden gesponsord door bedrijven die je slaappillen of andere middelen aanbieden om ‘t te verzachten. 

Ik wil graag dat je weet dat mijn visie op je opnieuw afstemmen op intentie ook bepaalde obstakels onderkent, die ik nu even kort wil benoemen om daarna in te gaan op wat je moet doen om te begrijpen hoe dit veld eruitziet en hoe je die verbinding behoudt met in je achterhoofd dat je je goed wilt voelen....


Bekijk een fragment van de dvd op: https://youtu.be/pmLkg0BVxWw

Je kunt de dvd bestellen op: https://www.palaysia.com/waynedyer/kvi2.html