Angst of Liefde

De Keuze die je Leven Verandert.

Wat kies jij?

Angst of Liefde


In iedere situatie in je leven bepaal je zelf welk gevoel je hierbij ervaart. Wat gevoelens betreft heb je echter maar twee keuzes. Liefde of angst Welke keuze maak jij?

Jij kiest je eigen gevoelens
Telkens wanneer je iets overkomt in het leven voel je hier iets bij. Er kruipt een emotie bij je omhoog als reactie op de gebeurtenis. Dit kan een emotie zijn die je als positief ervaart, zoals dankbaarheid, blijdschap, troost of geluk. Je kunt ook een emotie ervaren die negatief voelt, zoals jaloezie, haat, verdriet, afwijzing, teleurstelling of afgunst. Hoewel we in de meeste gevallen denken geen invloed te hebben op de gevoelens die we ervaren, is juist het tegendeel waar. We kunnen onze emoties sturen, en zelf bepalen welke gevoelens we ervaren naar aanleiding van iedere gebeurtenis. Een gebeurtenis heeft geen betekenis totdat jij die eraan toekent. Jij kiest hoe je wilt reageren op iets dat je overkomt. En hoewel we meestal functioneren op de automatische piloot, (onbewuste) heb je wel degelijk zelf een keus in de reactie die een gebeurtenis in jouw lichaam teweeg brengt.

Kies voor je eigen emotie
Waarom is dit zo interessant? Voornamelijk omdat we deze vrije keuze kunnen gebruiken om ons leven mooier te maken. Wanneer ons iets ‘vervelends’ overkomt kun je zelf bepalen hoe je hier op reageert. Goed en slecht bestaan niet , dus niets ligt van tevoren vast. Wie zegt dat deze gebeurtenis per definitie slecht is? Je kunt zelf kiezen welk gevoel je eraan wilt koppelen, en deze vrijheid geeft je de kans om je leven mooier te maken.

Kiezen tussen angst en liefde.
Wanneer je kijkt naar de gevoelens die je ervaart, komt het spectrum van emoties voort uit slechts twee basis emoties: LIEFDE of ANGST! Dit zijn de twee basisgevoelens van waaruit we allemaal handelen. Angst is de emotie van afkeer, afzondering, haat, vluchten, vechten, afstoten, jaloezie, afgunst, een lage trilling frequentie en alle andere negatieve gevoelens. Liefde is de emotie van vreugde, vasthouden, verbinding, samen zijn, samenwerken, blijdschap, een hoge trilling frequentie en alle andere positieve gevoelens. In iedere situatie in je leven reageer je in essentie vanuit één van deze twee emoties. Je reageert vanuit liefde of vanuit angst. Veel mensen reageren automatisch vanuit angst. Ze zijn bang om iets kwijt te raken, of iets te ervaren dat ze niet willen. Je hebt echter zelf de keus vanuit welke emotie je wilt reageren.

Angst maakt je leven minder fijn
Zoals je begrijpt is leven vanuit gevoelens van angst op de lange termijn niet prettig. Wie zijn leven inricht rondom angst baseert zijn leven op negatieve emoties, en de angst om deze emoties te ervaren. Hoe meer angst je in je leven brengt, des te meer reden je zult krijgen om angstig te zijn. Je gevoelswereld zal worden gedomineerd door negatieve gevoelens, je lichaam blokkeert, je bent uit verbinding met alle gevolgen van dien.
Liefde maakt je leven mooier
Wanneer je je leven baseert op gevoelens van liefde zul je je leven op de lange én korte termijn mooier maken. Hoe meer liefde je voelt, des te meer liefde je zult ervaren. Je kunt ervoor kiezen om liefde te voelen bij alles wat je overkomt. Je kunt kiezen voor een positieve energie in je leven die doorwerkt in alle gebieden van je leven.

Zo kies je voor het gevoel van liefde
Vraag jezelf, wanneer je staat voor een keuze, of je reageert vanuit liefde of vanuit angst. En wanneer je wilt gaan reageren vanuit een gevoel van angst (jaloezie, afwijzing, teleurstelling of bijvoorbeeld haat), sta dan even stil, en vraag jezelf af hoe je kunt reageren als je vanuit liefde zou

Alles is energie
Alles bestaat uit trillingen en vibraties. Van een grote berg tot een stralende ster aan de hemel.
Een begrijpende natuurkundige wet is dat energie de weg volgt van de minste weerstand en zo vrij kan stromen. Er wordt op deze wijze een maximum resultaat geboekt met een zo gering mogelijke inspanning. De natuur is efficiënt. Wij mensen hebben ieder een uniek trillingspatroon. Dit geldt overigens voor alles in het Universum. Alles wat gecreëerd wordt, is nieuw en heeft niet eerder bestaan. Ook jij hebt een uniek trillingspatroon.
De meeste mensen zitten op een lage trilling door vastzittende blokkades dmv het denken conditionering en overtuigingen.Omdat energie de wet van de minste weerstand volgt, hebben gelijke of bijna gelijke trillingsfrequenties de neiging om met elkaar mee te gaan trillen zowel ‘positief’ als ‘negatief’ 
Angst= een van de laagste Frequenties en Liefde = de hoogste frequentie. Dit is de Wet van Harmonische Resonantie. Dit komt doordat gelijke of bijna gelijke trillingen (trillingen in fase) elkaar versterken, wat meer resultaat (kan) opleveren met minder energie.

Blokkades in je lichaam
Als je lang door wat voor rede ook te lang in angst geleefd hebt, heb je uit bescherming voor jezelf muurtje om je hart neergezet om niet nog meer pijn te ervaren. Dat muurtje heeft jou tijdelijke bescherming kunnen bieden maar is natuurlijk niet de oplossing op de lange termijn. Door dat muurtje heb je blokkades in je lichaam opgelopen die er voor zorgen dat je niet meer doorstroomt en dus ook niet compleet voelt. Je gevoel is weg! Je bent uit verbinding! Uiteraard is dit in veel gevallen makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet dan ook niet verwachten dat je vanaf nu de keuze kunt maken om alleen nog maar vanuit liefde te reageren.

Oplossing?
Je kunt steeds bewuster worden van je reacties en je gedachten. Dus je (onbewuste) patronen BEWUST maken. Je kunt jezelf trainen om steeds vaker te leven vanuit liefde, en het leven vanuit angst achter je te laten. Dit doe je stap voor stap, en niet van de een op de andere dag. Ik kan je helpen weer in contact en verbinding te komen met jezelf en je weer te laten “voelen” i.p.v. weer de keuzes vanuit je hoofd te maken. Kijk op de pagina Begeleiding & Ondersteuning voor meer informatie

De basis van het leven is VRIJHEID...
Het doel van het leven is VREUGDE...
Het resultaat va het leven is GROEI...
LEEF vanuit LIEFDE voor JEZELF ♡

LEVEN UIT JE HOOFD OF JE GEVOEL


LEVEN UIT JE HOOFD OF JE GEVOEL
Veel mensen kennen de “innerlijke criticus” of de “interne saboteur”Het zijn een soort stemmetjes in jezelf die overal negatief commentaar op geven. Soms op jezelf, soms op de ander of op “de wereld”. Deze stemmen hebben hun oorsprong in oude emotionele pijn.
In (bijna) iedereen sluimert deze pijn. Het zijn levenservaringen, vaak al in onze jonge jaren ontstaan, die nog niet volledig geaccepteerd zijn en meestal zijn we ons er ook niet volledig bewust van. De stemmetjes en de oude pijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen je levensgeluk behoorlijk in de weg staan en op zijn kop zetten.
Eckhart Tolle, Een van de meest toonaangevende spirituele leermeester van dit moment, beschrijft dit fenomeen als het “pijnlichaam”. Hoewel zijn boek “De kracht van het Nu” alweer jaren geleden verscheen blijft zijn visie actueel en compleet.

Het doorgronden van het pijnlichaam is van groot belang wanneer je verlangt naar een meer ontspannen en positiever leven. Tolle ziet het pijnlichaam als een energetische entiteit bestaande uit een verzameling van oude emoties die nog steeds actief kunnen zijn omdat ze niet verwerkt zijn.
Als kind leren we ons aanpassen aan de omgeving waarin we opgroeien om ons zo te verzekeren van liefde, zorg, aandacht en waardering. Wanneer er een gebrek aan één van deze zaken ervaren wordt dan slaat onmiddellijk angst toe want voor een kind is dat levensbedreigend. Het kind kán immers niet voor zichzelf zorgen. We realiseren ons als kind dat kind-zijn betekent dat we afhankelijk zijn van anderen en dat maakt kwetsbaar.
Meestal wordt kinderen niet geleerd hoe ze kunnen omgaan met gevoelens van kwetsbaarheid. Sterker nog: kwetsbaarheid wordt vaak veroordeeld als zwakte. De meest voor de hand liggende strategie is dan om je te gaan wapenen tegen kwetsbaarheid door de behoefte aan liefde, zorg, aandacht en waardering te verdringen. Hoe? Door minder te voelen en meer vanuit je “hoofd” te leven. Vanuit het “hoofd” leven betekent leven vanuit angst en controle.

PRESTEREN
In onze maatschappij wordt “leven vanuit je hoofd” beloond. We krijgen waardering wanneer we presteren en zelfredzaam zijn. We eisen vervolgens van onszelf dat we dingen bereiken en hopen op status en aanzien. Aangemoedigd door familie, door school en door de maatschappij denken we op het goede spoor te zitten… Totdat je het op een gegeven moment niet meer volhoudt om alsmaar te presteren. Vaak zijn dat de momenten waarop je te maken krijgt met ingrijpende gebeurtenissen zoals verlies van je baan, ziekte, scheiding, burn-out en dergelijke. De strategie om vanuit je hoofd te leven en controle te willen houden werkt niet meer. Vanuit je hoofd leven vergroot de verwarring.

“Waarom overkomt mij dit? Ik doe toch altijd zo mijn best?”
We raken in gevecht met verdriet, boosheid of angst, kortom met onze pijn. We ervaren een tekort (aan liefde, zorg, aandacht en waardering) en voelen paniek. Net als toen we kind waren. We vinden dat we het niet verdiend hebben. Of we vinden dat we het juist wel verdiend hebben: “Zie je wel, ik ben een “loser”. De interne stemmen gaan tekeer. De onbewuste herinneringen aan de kind-pijn worden wakker gemaakt uit hun sluimertoestand. Je voelt je eigen pijn en kwetsbaarheid en dat is nou precies wat je niet wilde voelen.

AFWEERVORMEN VAN HET PIJNLICHAAM
Wat er eigenlijk gebeurd is dat de emotionele gebeurtenissen het pijnlichaam activeren. Het pijnlichaam doet er alles aan om emoties niet te doorvoelen omdat er een diepe overtuiging is de pijn niet aan te kunnen en hebben we afweervormen ontwikkelt om het voelen van de pijn te vermijden

DE VERSCHILLENDE AFWEERVORMEN OM HET VOELEN VAN DE PIJN TE VERMIJDEN
1. Eén van die afweervormen is Valse Hoop; hierbij klampen we ons vast aan de gedachte dat we wel degelijk kunnen krijgen wat we nodig hebben (liefde, zorg, aandacht en waardering) als we maar beter ons best doen, aardiger zijn, slanker zijn, slimmer zijn, meer geld hebben, een diploma hebben, zorgen dat anderen tevreden zijn, pleasen, enzovoort.

2. Een andere is Valse Macht; De gedachte dat we wel degelijk kunnen krijgen wat we nodig hebben (liefde, zorg, aandacht en waardering) als de ander nou maar eens zou veranderen. Het kenmerk hier is een (ver)oordelende en superieure houding tegenover anderen. De gedachte is dat ik het bij het juiste eind heb en dus niet kwetsbaar ben: “De wereld/mijn baas/mijn partner is gek/oneerlijk/liefdeloos, ik niet”.

3. Een derde gedachte, wellicht ook herkenbaar voor velen, is Ontkenning van Behoeften. De kern van deze afweervorm is dat het helemaal niet erg is dat we niet krijgen wat we nodig hebben omdat…. we niets nodig hebben/niet kwetsbaar zijn/niet behoeftig zijn. Bijvoorbeeld: “Ik heb helemaal geen problemen met mijn ontslag” of “Met mij gaat het prima hoor, ik red me wel.” Het lijkt alsof er sprake is van een volwassen bewustzijn maar bij nader onderzoek is deze afweervorm goed te herkennen aan het ontbreken van levenslust, passie en diepe gevoelens. Het is een masker naar de buitenwereld, maar ondertussen erkennen we niet hoe groot de behoefte is aan liefde, zorg, aandacht en waardering.

ILLUSIES
Wat al deze reacties op pijn met elkaar gemeen hebben is dat het afweermechanismen zijn die veronderstellen dat er iets niet goed is. De overtuigingen worden niet onderzocht en dus wordt de onderliggende pijn nooit geheeld.
“Ze lijken houvast te bieden, maar in feite doen ze dat helemaal niet!” Zolang we niet gaan onderzoeken zullen we onbewust blijven en ons nog steeds identificeren met “oude pijn” en daardoor met ons kind-zijn. Als kind konden we niet zonder liefde, aandacht, zorg en waardering. Als volwassene kunnen we ons hiertoe heel anders verhouden.

HELING VAN OUDE PIJN
De heling van oude pijn begint wanneer je bereid bent om oude pijn te erkennen, het in de ogen te kijken, het te voelen, te onderzoeken en het zo alsnog te verwerken.

ONDERSTEUNENDE HULP
Het kan heel ondersteunend zijn om hier hulp bij te vragen omdat je je eigen valkuilen vaak niet herkend. Je zult dan ontdekken dat de pijn die je zo vreesde het voertuig wordt op weg naar een volwassen bewustzijn en een diep gevoel van thuis zijn in jezelf. Wanneer je stopt met vechten tegen pijn komt er veel energie beschikbaar en ruimte in je lijf en zul je ervaren dat er eindeloos veel mogelijkheden zijn om met moeilijke situaties om te gaan.

“The only way to go out is to go in” 
De enige weg om PIJN en EMOTIES te verwerken is door naar binnen te gaan en ze liefdevol te omarmen.

Wil jij leren verbinding te maken met je gevoel, om weer in contact te komen met je ware zelf?
Schroom je niet en stuur mij een bericht via de Contactpagina 

In Liefde,
Ron

Niet gevoelde emotionele pijn


Niet gevoelde emotionele pijn
De meeste lichamelijke klachten (ziekten, pijnen, ontstekingen, enz...) zijn dikwijls uitlopers van “niet gevoelde, emotionele pijn”.

Wat we niet durven te voelen, heeft de neiging zich zodanig te kristalliseren of te verharden dat we er niet meer ‘omheen’ kunnen kijken. Wat we dan ‘ziekte’ noemen is in de meeste gevallen slechts verharde energie die te lange tijd geen aandacht heeft gekregen. 

Ziekte is gewoonlijk de staat waarin ons lichaam verkeert als de liefdevolle zorg voor onszelf te lang wordt tegengehouden. Het lichaam moet dan ingrijpen om onze aandacht te vestigen op datgene wat emotioneel of psychisch aan de orde is.

Ons lichaam kan aan de noodrem trekken en een klachtenpatroon creëren om ons als het ware te motiveren bij onszelf stil te staan. Als we de spanning steeds verder opvoeren, dan knijpen we als het ware steeds meer de energiekanalen af, waardoor er minder levenskracht de cellen kan bereiken. 

Er ontstaat een spannings-situatie die schreeuwt om een ventiel om te kunnen ontsnappen. Geven we ons lichaam geen uitlaatklep - door ontspanning, praten over je emoties, lichaamswerk, vergeving, enz... -, dan wordt de druk onderhuids opgevoerd. 

Gevoelige lichaamsorganen zullen dan het eerst reageren op deze overdruk. Een ontsteking bijvoorbeeld is een fysiek geworden innerlijk conflict dat zich aan ons kenbaar wil maken door op een pijnlijke wijze van binnen naar buiten te drukken. Zo heeft in feite elk klachtenpatroon een emotionele of psychische boodschap of inzicht die onze relatie met onszelf (ons Ware Zelf) wil herstellen.

Een persoon voelde zich gevangen binnen enge en starre structuren en wilde in feite niets liever dan ‘uitbreken’. Hij wilde het liefst komaf maken, totaal breken met de beknellende situatie in zijn leven, maar de moed ontbrak hem om bewust definitieve stappen te ondernemen in deze richting. Op die manier bleef hij innerlijke frustratie, boosheid, weerstand en schuld opbouwen, en creëerde hij een steeds groter spanningsveld. Aangezien hij bewust alle emoties bleef onderdrukken, ging zijn onderbewustzijn (dat oneindig creatief is) op zoek naar een 'geforceerde' manier om het verlangde toch te verkrijgen.
Op een bepaald moment verloor hij z'n evenwicht op een ladder en viel hij naar beneden en brak zijn been. Hierdoor kon hij 'letterlijk' niet langer 'verder gaan'. Zijn onderbewustzijn had een manier gevonden om een beknellende situatie abrupt af te breken. Zijn lichaam demonstreerde hier wat hij bewust niet durfde loslaten...

Hieronder is een lijst opgenomen met de meest voorkomende klachtenpatronen en hun mogelijke emotionele betekenis. De lijst is zeker niet volledig, maar is in de eerste plaats bedoeld om een lichaamsgewaarzijn te ontwikkelen en de link te leren ontdekken tussen symptoom en mentaal/emotionele gesteldheid. 

De betekenissen zijn bedoeld als mogelijke aanwijzingen om op een dieper niveau naar jezelf te kijken...

- aambeien - Heb je angst om los te laten ? Zijn er onderdrukte emoties die ‘aanzwellen’ ;
Is er een conflict tussen willen kwijtraken en nog willen vasthouden ?

- abces - opeenhoping van geestelijke energieën en onderdrukte emoties
die staan te ‘drukken’ om ‘uit te breken’

- achillespees-ontsteking - Voel je je slachtoffer ? (‘ik ben maar...’, ‘ik kom niet vooruit’,…)

- ademhaling - het leven opnemen ; evenwicht tussen je eigen ‘ademruimte’
(vrijheid) innemen en ‘ademruimte’ geven aan anderen

- inademing - De omgeving binnenlaten, kunnen ontvangen
- uitademing - Uitreiken naar je omgeving, kunnen geven
- moeizaam ademen - psychische spanningen, ‘benauwdheid’ en angst

- aderverkalking - geblokkeerde Liefde voor jezelf ; Is er angst om jezelf te uiten, om
breder te zien ?; ‘ontzag’ en tegelijkertijd vrees voor autoriteiten

- aften - verwijt of boze kritiek dat niet ‘geuit’ maar ingehouden wordt

- AIDS - weinig eigenwaarde ; zich geviseerd voelen door buitenwereld
omdat men denkt ‘er niet bij te horen’, ‘apart’ te staan ; gebrek
aan immuniteit is het gevolg van emotionele weerloosheid en kwetsbaarheid

- allergie - weerstand tegen binnenkomende ‘prikkels’ ; afkeer van iets
of iemand waarmee je constant in aanraking komt ;

- Alzheimer, ziekte van - Zich angstig afsluiten voor de toekomst : bang om oud te worden
of te sterven ? Geen verantwoordelijkheid meer willen nemen,
terug het ‘kind’ willen worden dat verzorgd en ondersteund wordt.

- amandel-ontsteking - innerlijke angst voor iets dat je te ‘slikken’ krijgt ; boosheid en
opstand, je voelt je bijna ‘verstikt’ of bedreigd

- angina-pectoris - je leeft onder te hoge spanning ; je geeft jezelf te weinig ‘adem-
ruimte’ ; gebrek aan liefde en genegenheid voor jezelf

- anorexia nervosa - Vind je jezelf waardeloos, lelijk of slecht ? ; Wil je beantwoorden
aan een beeld van anderen en/of honger je je zelf uit om liefde en
affectie af te dwingen ; Is er afwijzing van vrouwelijke, ronde vor-
men uit angst voor emotioneel of lichamelijk misbruik ?( misschien
gevolg van incest of sexueel misbuik (?))

- arm - zelfbewust handelen, kordate aanpak ; evenwicht tussen ‘uit-
reiken’ en ontvangen

- arm-problemen - Voel je je beperkt in je vrijheid van handelen ; Kan je het niet
meer ‘omvatten’ ? Twijfel je tussen vasthouden of loslaten ? Of
wil je misschien teveel aanpakken, alles en iedereen ‘omvatten’
om waardering en goedkeuring te kunnen krijgen ?

- artritis - Ben je hard, onbuigzaam voor jezelf ? ; Voel je ergernis en verbittering en
weiger je om te ‘versoepelen’, om (zelf)kritiek los te laten ?

- astma - Knijp je jezelf dicht ? Voel je je verstikt, ‘verpletterd (gedo-
mineerd of overbeschermd) onder een gezag, waarbij jij je niet
veilig voelt ?; Klamp je je hieraan vast omdat je twijfelt en
onzeker bent ? ; Neem je te weinig ‘ademruimte’ voor jezelf ? ;
Wil je eigenlijk meer krijgen dan je wil geven ? (inhalig)

- baarmoeder-problemen - Vind je jezelf als vrouw nog aantrekkelijk ? Voel je je miskend,
Ongewaardeerd ? ; Je drukt het bange kind in jezelf weg dat be-
hoefte heeft aan koestering ; je laat je leven, maar je durft
niet uitbreken ; innerlijke schreeuw naar vrijheid

- bedplassen - onderdrukte emoties zoeken onbewust een uitlaatklep ;
overdag voel je je ‘ingekapseld’, dichtgesnoerd, niet vrij om je-
zelf te zijn, s’nachts wordt de druk van de opgekropte gevoelens
losgelaten (bedplassen).

- beenbreuk - willen maar niet durven breken met bep. toestanden, gevoel
niet meer voorwaarts te kunnen. (verzet tegen autoriteiten) ;
Voel je je in je ‘vooruitgang’ beperkt en wil je liefst ‘uitbreken’ ?

- bindvliesontsteking - een agressief ‘wegduwen’ van irriterende toestanden ; bang dat
je een nieuwe situatie niet aankan ; je wordt kwaad als het onder
je ‘ogen’ geplaatst wordt.

- blaasontsteking - angst oude ideeën los te laten, vastgehouden emoties (conflict),
innerlijke kwaadheid, woede en frustraties (pisnijdig) in relatie
tot partner of ouder/kind relaties.

- blauwe plekken / builen - naar jezelf gerichte schuld of kwaadheid ; je bent een richting in-
geslagen die conflict en wrijving veroorzaakt ; voel je je kwets-
baar ?

- blindedarm-ontsteking - je bouwt op het gezag van anderen, omdat je niet op jezelf durft
vertrouwen ; Conflict tussen enerzijds het vasthouden aan uiter-
lijk gezag en het innerlijk gevecht ertegen

- bloed - stromende Levenskracht (Liefde)

- bloedarmoede - innerlijke zwakheid en onvermogen ; geloven dat je geen liefde
waard bent of niets kan geven

- bloedverlies - verlies van levenskracht, vreugde stroomt weg

- bloeddruk, hoge - Onderdruk je jezelf vanuit een tekort aan liefde voor jezelf ? (inhouden)

- bloeddruk, lage - teveel controle uitoefenen ; teveel verantwoordelijk willen zijn ;
Ben je te veeleisend en streng voor jezelf en anderen, maar eigenlijk zo
bang dat je het niet aankan of het niet kan verwerken ?

- bloedklonter - levensstroom (vreugde) is geblokkeerd

- bloedneus - Voel je je slachtoffer, uitgesloten ? ; Schreeuw je naar aandacht
en affectie ?

- slechte bloed- - Trek je je emotioneel terug van een situatie waar je je in bevindt ?
circulatie Scherm je je af tegen de indrukken die op je afkomen ?

- boelemie, vraatzucht - Is er zelf-walging, een afkeer van jezelf ? Voel je een leegte die je
kunstmatig wil opvullen ; Voel je je schuldig voor wie je bent ?

- borstkanker - Is er grote onmacht om vanuit jezelf te leven ? Klamp je je (emotioneel)
vast aan je omgeving (partner, werk, regels,...) ? ;
angst voor het alleen-zijn, voor werkelijke geborgenheid ?

- botbreuken - willen maar niet’ durven’ uitbreken in een verstikkende situatie,
verzet en kwaadheid (‘ik kan zo niet verder’)

- botontkalking - zelfveroordeling ; geen duidelijk doel of richting meer zien ;
( osteoporose ) gebrek aan levenslust en ‘karakter’

- braken - afkeer ; ‘Braak’ je van iets of iem. ? ; wat ben je ‘kotsbeu’? ; Is er fel verzet
tegen een bepaalde situatie ?

- brandwonden - Welke ‘brandende’, veterende emoties worden weggedrukt of
genegeerd ? Destructieve energie ( kwaadheid, pijn,...) wordt
vastgehouden en verteert je wezen ; heftig verzet tegen een
toestand waaraan je je gebonden voelt ; ingehouden agressie

- bronchitis - Inwendige kwaadheid en onmacht ; durf je je innerlijk verzet of
boosheid niet echt te uiten ? ‘Hoest je het uit’ als een
drang om weer ‘vrij te kunnen ademen’ ?

- coma - ontsnapping uit het leven ; machteloos om te veranderen, om
problemen te confronteren ; doodsdrang ( ‘Ik kan niet meer’)

- constipatie - angst om verleden los te laten ; emotionele last, ergernissen
en problemen vasthouden ; alles willen beheersen of controle-
ren (in de greep houden)

- darmproblemen - problemen met het je ‘ontlasten’ van negatieve indrukken ;

- darmkanker - je machteloos of bedreigd voelen ; diepe angst om alle controle
te verliezen ; het gevoel hebben overgeleverd te zijn

- diabetes, suikerziekte - schreeuw naar warmte en liefde (zoete), en deze dwangmatig
trekken of eisen uit je omgeving ; Ben je wantrouwig ?

- diarree - je wil je vluchtig ‘ontlasten’ van iets; uit angst zou je ‘weglopen’ ;
Ren je weg voor belastende situaties?

- duizeligheid - verward van meningen en indrukken van anderen/beïnvloedbaar ;
de realiteit overweldigt je en je raakt uit je innerlijk evenwicht

- eczeem - zelfveroordeling en -miskenning ; je voelt je belemmerd en ge-
blokkeerd, niet in staat om je omgeving duidelijk te maken wat
je wil ; roep om bevrijding van een gezag boven jezelf

- eelt - te ‘hard’ voor jezelf ; verharde angst-gedachten veroorzaken een
opeenhoping van energie die nergens heen kan

- eierstokken, cysten - Houd je pijnlijke herinneringen vast (uit je kindertijd)? ; Speel
je een onechte rol uit angst voor afkeuring van ‘autoriteiten’? ;
is je vrouwelijke kant ooit onderdrukt of misbruikt ? (Sexueel
misbruik ) ; Koester je innerlijk nog wrok of boosheid jegens die
personen ?

- elleboog-problemen - je voelt je geblokkeerd in je handelingen ; voel je je door anderen
opzijgezet of wil je zelf op agressieve wijze een weg banen ?

- enkel, verstuikt of - je staat niet stevig op eigen benen ; je voelt je onderdrukt in een
verzwikt richting die niet bij je past ; bang om eigen richting te kiezen

- epilepsie - sterk onderdrukte kwaadheid en angsten ; je durft je niet te
laten gaan ; verstand sluit gevoelens af die vragen om uitlaatklep ;
door een epileptische aanval dwing je aandacht en bekommering
van je omgeving af ; Wil je alles in je greep houden ?

- frigiditeit - schuld-en schaamtegevoelens omtrent seks ; vind je seks slecht,
vies of iets ‘dierlijks’ ? ; OF ben je vroeger misbruikt en heb je nu
angst om jezelf over te geven aan iemand anders ?

- galstenen - ‘versteende’ kwaadheid, wrok of frustratie

- geeuwen,overdreven - verveling ; Wil je jezelf beschermen, afsluiten tegen ‘pijnlijke’
indrukken ?

- geheugenverlies(amnesie) - je wil je afsluiten voor een pijnlijk verleden ; Heb je
onderdrukte schuld-en schaamtegevoelens over wat vroeger
is gebeurd ? ; er onbewust voor kiezen om het volledig uit
je herinnering te duwen ; verdoving in het hier-nu

- gezicht - hoe we gezien willen worden, hoe we ons aan de wereld
presenteren

- gezwollen - ‘opgeblazen’ beeld van je eigen belangrijkheid (superioriteit);
angst om ‘je gezicht te verliezen’ ?

- geschonden - neg.. karaktertrek waarvan je bang bent dat het gezien wordt

- gordelroos (zona) - hevige irritatie t.o.v. iets of iemand ; onbestemde angsten ;
diep wantrouwen aan jezelf

- griep (influenza) - je leeft te gejaagd, te gestresseerd en je verlangt naar rust ;
je wil je terugtrekken uit de ‘beknelling’ van je maatschappelijk
leven ; Ben je onzeker en bang dat je niet voldoet ?

- gulzigheid - je wil teveel ineens opnemen ; je bent bang dat iets je ontgaat

- hand - iets aangrijpen, aanpakken, uitreiken naar de ander
- rechterhand - daadkrachtig handelen, je eigen leven ‘vastpakken’ en leiden
( ‘assertieve vuist’ )
- linkerhand - op je intuïtie handelen, vertrouwen en ontvankelijkheid
( open hand )
- regelmatig koude - weigering om in liefde uit te ‘reiken’ naar anderen
handen
- zwetende handen - overmatig emotioneel : angst of opwinding
- hand, gewond - onvermogen taak uit te voeren of een probleem aan te pakken

- haren, gezonde - ‘geworteld’ zijn in jezelf ; rijke, volle , soepele doorstroming van
positieve gedachten en energieën ; evenwicht tussen verstand
en vertrouwen (intuïtie)

- haaruitval - teveel angstige gedachten en wantrouwen verstoppen je intuïtie;
niet ‘geworteld’ in jezelf

- loshangende haren - zich vrij willen voelen, los van beknellende structuren ; zelfstan-
dig willen denken, los van maatschappelijke indoctrinaties

- recht gekamde haren - ‘rechtlijnig’ denken, zich voegen naar normen of voorschriften ;
gehoorzaamheid aan ‘uiterlijk’ gezag

- haar met klitten - innerlijke conflicten en disharmonie ; geestelijke verwarring

- punk-haren - revolte, verzet tegen, schreeuwen naar maatschappelijk gezag ,
zonder te bouwen op eigen innerlijk Gezag

- hart - centrum van Liefde en Vreugde ; geestelijk evenwicht tussen
denken en voelen

- hart-problemen - je leeft niet van ‘harte’ ; vreugde wordt opgeofferd aan het
’voldoen aan buitenwereld’ ; je voelt te weinig liefde voor jezelf ;
durf je te uiten wat op je hart ligt ?

- heesheid - Heb je angst om voor je eigen mening op te komen ? ; angst om anderen
met je woorden te kwetsen ?

- herpes - onderdrukte schuld, schaamte en zelfontkenning ; via de uitslag
op de meest intieme plaatsen (lippen, geslachtsdelen) geef je
anderen onbewust een ‘blijf-uit-mijn-buurt-signaal’ ; Loop je
weg van jezelf , angst om je over te geven aan een partner ? ;
Zie je sex als vies of slecht ? Vind je je lichaam vies ?

- hernia - Voel je je belast ? Oefen je teveel druk uit op jezelf om je te be-
wijzen ? Ben je te hard voor jezelf ? Leg je de lat te hoog omdat
je wil voldoen aan verwachtingen ? ; Is er een dwingend verlangen om zo
‘geslaagd’ mogelijk over te komen

- hersenbloeding - je wil alles doen, regelen of organiseren voor anderen ; je ver-
liest jezelf en hangt jezelf op aan de waardering van anderen ;
leef je nog louter voor anderen, zonder nog bij je eigen waarde
stil te staan ? ; koppig vasthouden aan bevestiging van de buiten-
wereld

- hersenhelft, linker - bestuurt rechterkant van het lichaam en houdt verband met het
mannelijk principe : intellectueel, assertief, daadkrachtig, prak-
tisch, doelgericht en logisch

- hersenhelft, rechter - bestuurt linkerkant van het lichaam en houdt verband met het
vrouwelijk aspect : creativiteit, intuïtie, vertrouwen, laten leiden.

- hersenschudding - hoofd vol met ‘moeten’, je verpletterd voelen door ander(en) ;
waarover ‘breek’ je je het hoofd

- hersenvliesontsteking - je voelt een enorme druk om te presteren, om uit te blinken ;
(meningitis) angst voor het ‘gezag’ boven je hoofd ; je voelt je vastgebonden
en meegesleurd door diepe, donkere emoties ; machteloosheid
en kwaadheid

- hinken - Beklaag je je erover dat je maar langzaam vooruit komt op je
levensweg ? voel je je door je omgeving tegengehouden ?

- hoest - innerlijke weerstand ‘ophoesten’ ; uitlaatklep voor onderdrukte
boosheid

- hoofdpijn, regelmatig - veel piekeren, kopzorgen en zelftwijfel ; malen over problemen

- hooikoorts - weerstand tegen het ‘openbloeien’(lente..) van jezelf ; je ver-
stikt jezelf, laat mogelijkheden onbenut ; leven in star patroon

- huiduitslag - Je voelt je onzeker, kwetsbaar ; Heb je een afkeer van jezelf ? ;
gevoelens van onvermogen en tekortschieten ; problemen met
je identiteit

- huidkanker - verpletterende,emotionele ballast/‘zie ik er goed uit’,‘voldoe ik? ;
Laat je je leven door anderen ; angst voor kritiek

- huidontsteking - onderdrukte boosheid die een uitweg zoekt ; zit er iemand ‘op
(dermatitis) je huid ‘ ?

- hyperventilatie - angst, weerstand om te veranderen ; Wantrouw je het het leven ?

- jeuk (hevige) - energieën staan te popelen om door te breken; je wil als het
ware uit je vel springen van ongeduld, maar je voelt je geblok-
keerd door jezelf ; je onderdrukt je creativiteit en voelt
je gevangen in een beknellende structuur ; waar krijg je ‘de
kriebels’ van ?

- kaakproblemen - ingehouden kwaadheid of wraak omdat men niet aan je ver-
wachtingen (eisen)voldoet, maar je durft niets te ondernemen

- kaalheid - te controlerend of beknellend leven ; onderdrukte spontaniteit

- kanker - je verteerd voelen door wrok, rancune of diep leed ; onverwerkte trauma’s ;
Zelfontkenning ; hebt je jezelf ‘verloren’ in een ‘ bedreigende maat-schappij’ ? In hoeverre ben je geworteld in jezelf ? In hoeverre ben je tegen jezelf gekeerd ?

- keelpijn - niet voor jezelf durven spreken/willen maar niet durven op-komen voor jezelf

- knie-problemen - koppige trots, arrogantie en onbuigzaamheid ; hard en onverzet-
telijk ; niet willen toegeven

- koorts - ‘koortsachtig’ denken ; angstig gepieker ; boosheid ; tegelijk
een zuivering van de emotionele ‘gifstoffen’

- krampen - ‘krampachtig’ vastklampen aan gedachten ; geblokkeerd zijn

- kreupel - emotionele ‘kreupelheid’, je voelt je geestelijk ‘mismaakt’ ;
gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect

- laryngitis - weggestopte, onuitgesproken boosheid ; moet je dikwijls je
mond houden ? Of schaam je je voor wat je te zeggen hebt ? ;
Je durft niet uiten wat je voelt ;

- leukemie - Verstop je jezelf, je creativiteit achter ‘gezag’? ; Laat je je leven ? ;
je ‘isoleert’ je zodat je geen pijn meer hoeft te voelen ; diepe
angst om zelf verantwoordelijkheid te nemen

- lever-problemen - opgepotte agressie en kwaadheid/ ben je ‘giftig’ op je omgeving?

- liesbreuk - ingehouden woede en gevoel van gevangenschap ; naar buiten
toe kom je wellicht ‘rustig’ of ‘beheerst’ over, maar innerlijk
ben je aan het steigeren

- likdoorn, eksteroog - harde, pijnlijke gedachten, gepieker over problemen,
emotioneel kun je het niet verwerken (pijn)

- longontsteking - Ben je levensmoe ? ; wanhoop omdat je je onmachtig voelt om
je wil door te drukken ; grote frustratie omdat je het gevoel hebt dat je
iets niet kan waarmaken ; ben je niet te hard en te streng voor jezelf ?

- lymfeklierzwellingen - geen grip op je leven ; onveilige en onzekere gevoelens duwen
je in verdedigende houding ; je bent niet geaard

- maagproblemen - emotioneel niet kunnen omgaan met nieuwe indrukken ; je kan
iets niet‘verteren’/iets ‘ligt je op de maag’/angst voor het nieuwe;
je kropt een hoop spanning en emoties op

- mank lopen - onvermogen om door te gaan ; ‘ik kom niet vooruit in het leven’

- M.E. - Verlies van levenslust ; je ziet geen helder doel in je leven ; je
voelt je dikwijls vermoeid en ontoereikend ; bent je teveel op
de buitenwereld gefixeerd? ; ben je ooit liefde ‘kwijtgeraakt’ ?

- migraine - altijd bezig te ‘voldoen’ ; gepieker over ‘doe ik alles wel goed?’;
wordt je boos omdat je ‘planning’ niet klopt ? Moet je aan zo-
veel eisen voldoen ? Verlang je naar gemoedsrust ?

- Multiple Sclerose - harde en angstige zelf-ontkenning ; breekt je jezelf af? ; ben je
‘verhard’ en koppig ? (‘niemand zal me nog raken’) ; wil je wraak
nemen op iem. die niet genoeg van je houdt of die je te weinig
gegeven heeft ?

- nagels, harde - gevoelloosheid
- scherpe nagels - kwaad, bitsig, ‘stekelig’
- vuile nagels - geestelijke onzuiverheden
- afgebeten nagels - nerveuze energie

- naturisme (naaktlopen) - verlangen naar bevrijding van sociale normen ; verlangen zich-
zelf te zijn, zich ‘open’ stellen en ‘bloot’ geven (‘Dit ben ik’)

- nek-problemen - koppig vasthouden aan vooroordelen en oude waarden ; niet
willen meebuigen met de échte waarden van het leven ; te trots
om nieuwe ideeën toe te laten

- neus - pos. : intuïtieve, innerlijke leiding ( ‘je neus volgen’)
- neg. : bemoeizucht, nieuwsgierigheid (‘ergens je neus insteken)

- nier-problemen - haat-relatie met jezelf ; vijand van jezelf ; ‘ik ben niet goed
genoeg’ ; kwaad, ontgoocheld, schuldprojectie naar partner

- ogen - zicht(venster) op je leven , alles ‘kunnen’ zien

- ogen, bijziendheid - bang om ‘vooruit’ (toekomstgericht) te kijken ; gesloten en
teruggetrokken (je eigen wereldje) ; kortzichtigheid ; je ‘wil’
liever niet gezien worden (introvert type)

- ogen, verziendheid - je vlucht weg van jezelf ; je voelt hier-nu iets dreigends, maar
je durft de confrontatie niet aan ; dwangmatig ‘vooruitzien’,
vooruitplannen ; niet durven stilstaan in het hier-nu ; is het
heden niet veilig genoeg ?

- wazig zien - Je wil de huidige realiteit niet aanvaarden , niet ‘aanschouwen’

- blindheid - de ogen sluiten voor de wereld ; jezelf en anderen niet meer
‘onder ogen’ durven komen uit wantrouwen

- linkeroog-problemen - weigeren te accepteren wat je voelt in een situatie ; kwaadheid
en agressie omdat je de emotionele pijn niet wil aanvaarden

- rechteroog-probleem - weigering daadkrachtig of assertief te handelen

- staar - angst voor de toekomst, voor het oud worden of een onbe-
stemde dreiging ; je wil alleen nog maar zien wat er vlak
voor je bevindt ; je houdt vast aan pijnlijke herinneringen

- ontwrichting - je voelt je bewegingsloos, richtingloos; je weet niet meer
waarheen

- oren - luisteren, het ‘willen horen’

- oren, doofheid - opsluiting in jezelf : ‘ik hoef het niet meer te horen’ ; geïsoleerd
of hardhorend en alleen ; je klapt dicht omdat je je teveel op je kap laat zitten ;
je houdt je ‘doof’ voor iets of iem. : ‘Laat me met rust, val me
niet lastig’ !

- oorontsteking - maakt iets wat je hoort, je overstuur ? Drukt er iets op je hoofd :
kritiek, verwijten ? Je voelt je gefrustreerd en kwaad en je wil je
afsluiten voor ‘bijtende’ invloeden van buitenaf

- Parkinson ,ziekte van - alles willen controleren en beheersen ;
innerlijk voel je je gespannen en ‘onbeweeglijk’

- peesontsteking - starheid, onbuigzaamheid ; koppigheid ; omdat je niet soepel
meegaat met het leven, breken of scheuren je pezen ; je bent
te ‘aangespannen’ , je forceert jezelf

- pols - soepel , daadkrachtig uitreiken ; verzoening tussen buigzaam-
heid en assertief, kordaat opkomen voor jezelf

- prostaat-problemen - Voel je jezelf geen waardevolle man meer ? ; je voelt je gefrus-
treerd en onvermogend ; Je duwt jezelf weg in onmacht of ver-
driet ; Voel je je nutteloos ?

- reumatiek - je denkt veel te ‘moeten’ doen om ‘goed’ te zijn, je voelt je een
martelaar, je wordt overweldigd ; gebrek aan liefde voor jezelf

- roos (haarschilfertjes) - opeenhoping van mentale energie ; vasthouden aan ingesleten
denkpatronen ; de jeuk symboliseert de onderdrukking van de
vreugdevolle emoties, energieën die zich willen manifesteren

- rugpijn, bovenrug - Voel je je niet gesteund of geliefd ? heb je een lage zelfwaardering of
angst voor afwijzing van liefde ; welke last draag je ? Zit er iemand
‘op je nek’ ? Wil je iemand de ‘rug toekeren’ ?

- rugpijn, middenrug - je houdt de last v/h verleden vast ; kwaadheid, je bedreigd
voelen, weggeduwd ; ‘laat me toch met rust’

- rugpijn, onderug - existentiele angsten, je steunt op anderen, niet op jezelf ;
materiële zorgen (geld, werksituatie,...) ; waar loop je onder
gebukt ?

- schedelbreuk - opgepotte kwaadheid en frustraties ; met je hoofd zou je je een
weg willen banen en alles omverduwen wat je in weg staat.

- schildklier-problemen - onmachtig zelf te leven ; je voelt je slaaf v/h ‘gezag’ ; ‘wanneer
kan ik eens doen wat ik graag doe ?’

- schouders, afhangend - hulpeloze,hopeloze houding/angst be-last je en drukt je omlaag ;
waar haal je je schouders voor op ? Waardoor laat je je hangen ?

- seniliteit (kindsheid) - schijn-veiligheid v/h ‘verzorgde’ en ‘onverantwoordelijke’ kind zoeken ;
op zoek naar koestering en geborgenheid van buitenaf

- sinusitis - agressief, kwaad op je ‘naasten’ ; ‘ik zit vast’, je laat je ‘ketenen’
aan strakke normen en structuren

- skelet - het zich gesteund voelen, de veilige structuur en onwankel-
baarheid in je leven

- skelet-problemen - broze , onveilige structuur ; je steunt niet op de Kracht in jezelf,
maar op ‘uitwendig’ gezag, waartegen je revolteert ; je voelt je
niet gesteund, onmachtig, boos en gefrustreerd .

- slaag krijgen - reflectie van je eigen gebrek aan zelfrespect en zelfacceptatie ;
Leef je met schuldgevoelens en denk je daarvoor gestraft te moe-
ten worden ?

- slapeloosheid - angsten en zorgen blijven kauwen ; niet durven vertrouwen of
loslaten ; veel gepieker en gepeins

- slikproblemen - angst ; wat kan je niet ‘slikken’? ; door wat voel je je bedreigd?

- slokdarm-afsluiting - je voelt je onmachtig onder maatschappelijk ‘gezag’ (normen,
structuren,instelling)/je ziet geen klare uitweg/emoties ‘vast’

- snijwonden - schuldgevoelens, kwaad op jezelf en omgeving omdat je je
beperkt of beknot voelt ; je ‘bestraft’ jezelf

- spataderen - emotioneel overbelast, overwerkt, je voelt je verplicht om in
een slachtofferrol te leven, in de ‘tang’ van je omgeving

- spierpijn - je voelt je te hard aangepakt, het is je teveel geworden ; je
hunkert naar warmte en liefde

- stotteren - onzeker, gebrek aan zelfvertrouwen ; angst om je te uiten,om
te spreken omdat je misschien afgekeurd zou worden ; heb je
en dominante, onderdrukkende opvoeding gehad ?

- tanden - ergens in ‘doorbijten’, daadkracht, kunnen beslissen

- tand-aandoeningen - onvermogen je eigen leven te leiden ; te afhankelijk ; niet ‘ge-
worteld’ in jezelf, maar gebonden aan iets of iemand ; je laat je
tanden te weinig zien.

- teen-breuk - verkeerde levensrichting ; je voelt je in de greep van iets ; weiger je
om jezelf te laten ‘doorbreken’ ?

- tenen, over elkaar - grote onzekerheid over je levensrichting ; verwarring over wat
gegroeid je met je leven wil

- tetanus / klem - onmachtig door te breken in het leven, je plaats in te nemen ;
twijfels, kwade gedachten; je voelt je ‘be-klemd’

- op je tong bijten - ben je kwaad op jezelf omdat je je eigen mening niet durft te
zeggen, omdat je niet voor jezelf durft op te komen ?

- trombose (bloedstolsel) - De liefde of levenskracht ( bloed) willen vasthouden of oppot-
ten ; je laat de liefde niet vrijuit gaan, niet stromen ; bang om
te weinig bemind te worden ; zelfonderdrukking en opgekropte
emoties

- tuberculose,TBC - grote gevoelsarmoede ; je toont nauwelijks emoties meer; slik je
alles in ?

- verkoudheid - verkilling, emotioneel kwetsbaar,zonder weerstand ; opgekropte
frustraties en emoties zoeken een uitweg in de ‘snotvalling’

- verlamming - je onbeweeglijk voelen, ‘geen kant meer uit kunnen’, je voelt
je ‘lam gelegd’ , hulpeloos

- verslikken - teveel ineens opkomen voor jezelf om snel greep te krijgen op
situaties die je ‘zouden kunnen’ overweldigen

- verstikking - Je voelt je door situatie emotioneel verstikt, dichtgeknepen

- verzakking - moedeloosheid, gedeprimeerd zijn ; je laat je gaan, je ‘zakt’
in elkaar omdat je het gevoel hebt dat je het niet meer in de
hand hebt ; overmatige drang om je eigen vrijheid en ruimte
in te nemen

- voedselvergiftiging - je voelt je gevangen in een wereld van ‘normen’ en ‘ideaal-
beelden, in de greep van de ‘kudde’ ; je verliest je in de ‘massa’

- voet - ‘met 2 voeten op de grond staan’ ; je ‘gedragen’ voelen door de
Liefde in jezelf ; innerlijke stabiliteit en stand-vastigheid ; een
‘standpunt innemen’

- voetproblemen - leef je volgens de ‘standpunten’ van anderen ? ; je voelt je be-
drukt , te zwaar belast, innerlijk labiel

- wervelkolom - vermogen sterk en vastbesloten te zijn (‘stevige ruggegraat’)

- wratten - samenklontering van gedachten van zelfhaat en zelfverwerping ;
vind je jezelf maar lelijk of niet goed genoeg ? Waar schaam je
je over ?

- zwaarlijvigheid - onderdrukte creatieve energie (vetten) stapelt zich in je op ; ben
je bang om jezelf te zijn en je kwetsbaar op te stellen ? voel je
van binnen een leegte die snakt naar ‘vervulling’ ?

- zweetvoeten - onzeker, onveilig gevoel ; jezelf willen bewijzen om ‘erbij te
horen’ ; je voeten zweten ‘doodsangsten’ uit

- zweren - irritaties, kwaadheid en ergernis ; opgekropte energieën vragen
om een doorbraak

Bron: pilago.nl

HEB JIJ ZELFLIEFDE?


HEB JIJ ZELFLIEFDE?
Zelfliefde is erg belangrijk voor hoe je je voelt. Wanneer je van jezelf houdt, laat je je minder snel uit het veld slaan door dingen die om je heen gebeuren.

Eigenliefde straal je ook uit. Je relaties verbeteren, je voelt je lekkerder en je trekt de dingen aan die bij jou passen. Uiteindelijk ben JIJ de belangrijkste persoon in jouw leven. Dus hou van jezelf.

Wat is zelfliefde?
Zelfliefde is het waarderen van jezelf. Hierdoor doe je dingen die zorgen voor fysieke, geestelijke en spirituele groei. Eigenliefde is dynamisch, het groeit door wat je in je leven doet en denkt. Wanneer je ook je minder goede kanten kunt accepteren, met compassie naar jezelf kunt kijken, voel je je blijer. Je bent gewoonweg liever en milder voor jezelf.

Tips!
Om je eigenliefde te stimuleren Om je te helpen, heb ik een aantal tips voor je, gebaseerd op de filosofie van Louise Hay.

Stop met oordelen. Accepteer jezelf zoals je bent. Je bent goed zoals je bent.

Wees aandachtig. Wees bewust van wie je bent, wat je voelt en wilt. Mensen met veel zelfliefde, handelen op basis van wie ze zijn en waar hun hart ligt.

Vergeef jezelf. Laat het verleden los. Je hebt de dingen gedaan met de kennis en ervaringen op dat moment. Nu zou je het misschien anders doen, laat dat los. Je bent gegroeid en veranderd. Dus vergeef jezelf en laat het verleden los.

Stel grenzen. Je bent liever voor jezelf wanneer je grenzen stelt en nee zegt tegen dingen die niet goed voor jou zijn. Nee, tegen zaken die je uitputten of emotioneel erg belastend zijn. Luister goed naar je lichaam.

Maak je geen zorgen. Denk niet na over allerlei negatieve dingen die zouden kunnen gebeuren. Zorg voor een positief beeld van de toekomst. Je zult merken dat je je door de positieve gedachten gelijk een stuk fijner voelt.

Wees lief en geduldig voor jezelf. Vaak vinden we dat we heel veel moeten en leggen we de lat voor onszelf heel hoog. Wees lief voor jezelf en geduldig. Je mag best fouten maken, je hoeft niet gelijk alles volledig te begrijpen. Bekijk jezelf met compassie.

Koester liefdevolle gedachten. Door je liefdevolle gedachten aandacht te geven, groeit je zelfliefde. Wees dus lief voor jezelf en behandel jezelf als je je beste vriendin zou behandelen.

Geef jezelf complimenten. Wanneer je jezelf regelmatig een schouderklopje geeft, bouw je aan je eigenwaarde. Zeg dus tegen jezelf hoe goed je het doet. Doe dat ook met kleine dingen.

Vraag om hulp. Sommige dingen kun je niet alleen en op sommige momenten kan je wel wat steun gebruiken. Vraag op dat soort momenten om hulp. Benader je beste vrienden en laat je helpen. Het getuigt van kracht om om hulp te vragen. Je hoeft niet alles alleen te doen.

Zorg voor je lichaam. Zorg niet alleen in geestelijk opzicht goed voor jezelf, maar zorg ook goed voor je lichaam. Kies voor voeding die bij jou past en zorg voor voldoende beweging.

Liefde is besmettelijk. Wanneer je met 1 of 2 van bovenstaande tips aan de slag gaat, zul je merken dat je jezelf meer gaat accepteren zoals je bent. Dat je meer van jezelf gaat houden. Stel je voor hoe zeer je jezelf zult waarderen, wanneer je met alle 10 de tips gaat werken. Onthoud, liefde is besmettelijk. Wanneer je veel van jezelf houdt, straal je dat uit en moedig je anderen aan om ook van zichzelf te houden. Hoe meer je van jezelf houdt, hoe meer je ook anderen lief kunt hebben. Je zult meer mensen en omstandigheden aantrekken die jou ondersteunen in wie je bent.

Naar innerlijke vrijheid, het doorbreken van je verleden


Naar innerlijke vrijheid, het doorbreken van je verleden
Naar innerlijke vrijheid, het doorbreken van je verleden
Vele mensen voelen dat als ze in bepaalde situaties terechtkomen, ze gevoelsmatig in de verdrukking komen zonder te weten wat er nu eigenlijk met ze aan de hand is. Vaak wordt in zo’n situatie een emotionele ervaring in jezelf opgeroepen die je in het verleden hebt onderdrukt en dus niet volledig ervaren. Als zich weer een vergelijkbare situatie voordoet, komt de oude laag aan de oppervlakte en voelen we ons opeens buitensporig emotioneel.
Zo’n laag noem ik een conditionering, een aanpassing van jezelf in je verleden aan de omstandigheden om te kunnen dealen met een pijnlijke situatie.
Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je je stoer ging gedragen op school omdat je dacht dat je anders niet geaccepteerd werd, terwijl je in het heden alleen maar jezelf en mensen op afstand houd met je stoerheid en tegelijk je kwetsbaarheid niet durft te tonen uit angst voor afwijzing.
Op deze manier is er een heel scala aan gedragingen die je conditioneringen, programma’s of ‘het script van je leven’ kunt noemen.

De mind
Deze lagen bevinden zich in de mind. De mind is het geheel aan emoties, gedachten, percepties en conditioneringen die we kunnen ervaren.
Het is het vermogen om dingen te vergelijken, te onderscheiden en keuzes te maken. De mind zie ik als ” collectieve gedachten en emoties die door ons allemaal heen gaan.” De mind is nuttig en noodzakelijk om op een functionele manier te leven”. Echter zolang we denken dat we de mind zijn, ons zelfbeeld eraan ontlenen, identificeren we ons met de inhoud van de mind. Dat is het probleem! Want de mind is niet onze essentie, onze essentie is Vredig Bewustzijn, Stilte, Liefde, Getuige zijn van.
‘’Zolang we onszelf zien als de dingen die we niet zijn en daar aan vast proberen te houden blijven we lijden. We gebruiken de mind niet zoals die is bedoeld, namelijk als scheppingsgereedschap.’’
Ten eerste is er constant een gevoel van identiteit, dit gevoel van identiteit zorgt ervoor dat we geloven dan dat we daadwerkelijk dingen bezitten, dat we lijden en dat we daadwerkelijk afgescheiden van elkaar zijn.  Kijk maar naar het gebruiken van het woordje ”ik” of ”mij”. Met deze woorden bevestig je eigenlijk steeds je identiteit en dus de waardigheid of onwaardigheid die je daaraan hebt gekoppeld
De mind is een collectief iets dat zich in ons gemanifesteerd heeft als deel van ons wezen. Via ons individuele lichaam ervaren we de mind in de vorm van emoties, herinneringen, begrippen, woorden en beelden. We kunnen aan dingen uit het verleden refereren door ervaringen die we hebben opgedaan. Elke ervaring die we in ons leven meemaken heeft een emotioneel/mentale component en een (of meerdere) lichamelijke locatie(s) die de basis is van de herinnering. De mind zorgt ervoor dat we afscheiding ervaren ten opzichte van het Goddelijke of de Eenheid.
Een gevoel van kleiner zijn dan datgene wat je in potentie voelt dat je zou kunnen zijn.

Ervaren
Emotionele gebeurtenissen die we niet volledig konden ervaren kunnen een zware emotionele lading in het lichaam vasthouden. Dat is ook de reden dat ons lichaam zo heftig kan reageren op situaties. Deze emoties hebben we als collectieve mensheid geleerd te onderdrukken omdat we van generatie op generatie hebben geloofd dat het niet goed is om die te laten zien. Want wat zou er met ons gebeuren als we openlijk zouden tonen hoeveel pijn en boosheid er in ons leeft? Of wat zal er gebeuren als je echt laat zien wat je van die ander vindt?
Deze lagen vragen er als het ware om innerlijk gezien en gevoeld te worden, om bewust ervaren te worden. Als dat gebeurt kunnen we tijdelijk een intense emotionele toestand ervaren. We ervaren dan onze actuele situatie en worden ons bewust van onze gevoelens en patronen. Door in het nu intensief bewust te zijn van onze pijn zonder mee te gaan in de verhalen transformeert deze automatisch en krijgen we het gevoel van opluchting. Er gaat een innerlijk vuur van Bewustzijn (Kundalini) branden. Een vuur dat afscheiding weg brand. Dat kan gepaard gaan met pijnlijke gevoelens, fysieke ongemakken en allerlei energiestromen. Je hele energiesysteem past zich aan en er wordt ruimte gemaakt voor de energie van het hogere bewustzijn om door het lichaam te stromen. We krijgen innerlijk meer ruimte en we kunnen meer en meer momenten van vrede en geluk ervaren.
Alles wat volledig ervaren wordt veranderd in gelukzaligheid.
Sri Bhagavan
Het volgende gedicht van Rumi verklaart veel over het proces:

Gasthuis
mens zijn is als een gasthuis
elke morgen een nieuwe aankomst.
een vreugde,
een depressie,
een gemeen zijn,
wat gewaarzijn van het moment
komt als een onverwachte bezoeker.
verwelkom en vermaak ze allen!!
zelfs als het een menigte zorgen is,
die gewelddadig door je huis veegt
het leegmaakt van zijn meubelen,
Behandel je gast nog steeds eervol.
misschien reinigt hij je
voor iets nieuws heerlijks.
de donkere gedachte,
de schaamte,
de boosaardigheid,
ontmoet ze bij de deur
lachend,
en nodig ze uit.
wees dankbaar voor ieder die komt,
want ieder is gezonden,
als een gids van de overkant.
Van ‘the essential Rumi’  bladzijde, 109

Veranderingen
Vaak brengt bewustwording onvermijdelijk grote veranderingen in het leven met zich mee. Het leven weet ons net zolang te raken tot we onszelf gaan aanvaarden en meegaan met de stroom van het leven. Bewustwording betekent dat we oude negatieve patronen loslaten en vooral dat we tegelijkertijd onze relaties helen. Des te minder pijn in relaties, des te minder innerlijk conflict en des te minder pijn die in onszelf kan worden aangeraakt.
Als je door bepaalde bewustwordingsprocessen bent heen gegaan zul je merken dat jou dingen zichtbaar worden die je voorheen niet zag. Omdat je toen door een “andere bril” keek. Er kunnen bijvoorbeeld angsten in iemand anders zichtbaar worden die je voorheen niet merkte of je ziet dat sommige van je relaties er alleen maar zijn omdat je liever niet alleen bent. De blinde vlekken die je in jezelf oplost worden zichtbaar in de wereld om je heen, in die zin word je ‘helderziend’.

Werking conditioneringen
Mensen kunnen zowel positieve als negatieve conditioneringen hebben. Stel dat een kind in de zwangerschap bijvoorbeeld ervaart dat de ouders heel behulpzaam zijn naar elkaar en dat de familie ondersteuning biedt. Daarmee wordt een kiem gelegd voor het kind om de positieve conditionering te kunnen krijgen. “Mensen zijn behulpzaam”. 
Veel hangt af van wat er in je jeugd en in de periode van de zwangerschap en eerste levensjaren is gebeurd. Een kind kan op een bepaald moment in zijn leven een keuze maken die grotendeels bepalend is voor het verdere verloop van zijn leven. Als een kind op een bepaald moment de ervaring krijgt die het gevoel oproept dat het door zijn ouders achtergelaten wordt (zelfs als dit in het geheel niet het geval is) kan hij besluiten: “mijn ouders houden niet van me, ik ben niets waard.”  Vervolgens zal hij dit beeld wat ie van de wereld heeft gemaakt, projecteren op zijn omgeving en het niet geloven als zijn omgeving hem wel aardig vindt. Hierdoor zal hij situaties creëren waarin hij inderdaad niet gewild is. Mensen kunnen zich als het ware gedwongen voelen om door zijn projectie minder gemakkelijk contact met hem te zoeken.
Het is immers veel moeilijker door te dringen en je liefde te betuigen aan iemand die argwaan heeft over ’t feit of je wel van hem houdt en zich daardoor niet kwetsbaar opstelt. Op die manier kan zich allerlei trauma opstapelen. Daardoor kan iemand z’n hele leven in een negatieve spiraal zitten en geen idee hebben waarom het zo zwaar is.
Iemand kan op een emotioneel moment ook een positieve beslissing nemen en vervolgens op een diep niveau geloven dat mensen goed voor hem zijn en hem altijd zullen helpen.

Voorbeeld positieve conditionering
Er is het verhaal van een jongetje dat op de verjaardag van z’n oom was en daar een hele grote taart zag staan. Het jongetje was dol op taarten en toen ze de taart gingen aan snijden zat hij vol verwachting te kijken. Zijn tante die de taart uitdeelde, begon bij de persoon naast hem en ging juist de andere kant op. Hij wachtte en wachtte op de taart en toen hij eindelijk aan de beurt was pakte zijn tante de taart op en verdween ermee . Het jongetje was enorm geschokt, dat kon toch niet, ik krijg helemaal geen taart? Ze zijn me vergeten, dacht hij droevig. Toen kwam opeens zijn oom achter zijn rug vandaan en zei:” Wij hebben allemaal een stuk gehad en omdat jij zoveel van taart houdt, mag jij alles wat over is hebben”.
Het jongetje kreeg opnieuw een schok, maar nu van blijdschap. Hij had niet verwacht dat hij zo’n groot stuk taart zou krijgen. Wat er daarna gebeurde was dat hij steeds in situaties in zijn leven terecht kwam waarin het leek alsof hij niets zou krijgen en dan plotseling veel meer kreeg dan iemand normaal gesproken zou krijgen.
Toen hij zijn schoolexamen deed, stond zijn naam niet in de krant en hij dacht:” Oh, als ik maar slaag”. Hij werd banger en banger dat er iets mis was gegaan. Toen ging hij naar school en zijn vrienden kwamen hem tegemoet en die zeiden dat de leraar vergeten had om de uitslag door te geven. “Maar je bent niet alleen de beste van de klas of van de school, maar van de hele omgeving.” Weer kreeg hij een schok van blijdschap. Toen hij naar de universiteit wilde had hij een kostuum nodig. Hij had gevraagd of zijn vaders vriend dat voor hem wilde meenemen uit een andere stad. Hij had het op korte termijn nodig en hij was bang dat hij het niet op tijd zou krijgen. Toen kwam de vriend van zijn vader bij hen thuis en hij keek, maar kon geen kostuum ontdekken. Hij dacht wanhopig:” Oh ,hij heeft het vast vergeten. Hoe moet het nu verder. Toen werd er aangebeld en daar stond de man van de winkel waar het kostuum was gekocht met twee pakken voor hem. Hij moest toevallig in de buurt zijn.
Deze jongen ervoer op alle vlakken in zijn leven eerst een ogenschijnlijk dieptepunt, om vervolgens altijd het betere te krijgen.
Je zou dus kunnen opmerken dat we door middel van onze diepste conditioneringen daadwerkelijk ervaringen scheppen. Voor mijn gevoel heeft het sterk te maken met de intensiteit en de aard van de conditionering. Iemand die gevoelsmatig iets heel positiefs meemaakt, zal meer krachtige positieve ervaringen creëren. Vaak zijn de conditioneringen wat minder direct.

Voorbeeld negatieve conditionering
Er was een meisje dat op een emotioneel angstig moment ervoer dat haar vader niet naar haar keek. Wel keek hij naar zijn zoon en gaf hem een compliment, waarop zij besloot (geheel onwillekeurig) dat ze ook goed moest worden in datgene waar de zoon goed in was. In haar verdere leven ging ze steeds op de een of andere manier proberen beter te zijn dan mannen in haar omgeving. Zonder nou eigenlijk te weten waarom. Ze ging geneeskunde studeren net als de zoon. Toen ze een jaar of 30 was en ondertussen dokter, kwam ze er in een retraite achter dat ze eigenlijk alleen maar naar liefde en erkenning verlangde. En eigenlijk helemaal geen dokter wilde zijn.

Conclusie
Uiteindelijk is er geen afgescheiden persoon of permanent karakter. Je zou kunnen zeggen dat alle ervaringen die we in ons leven hebben, een gevoel in ons achterlaten. Al die emoties die tijdens bepaalde condities (omstandigheden) zijn ontstaan, komen afhankelijk van eerdere vergelijkbare situaties op en creëren onze perceptie van waaruit onze individuele werkelijkheid ontstaat. 
Deze geladen gedachten (emoties) die functioneren als subpersoonlijkheden reageren onbewust op de verschillende situaties in je leven. Deze subpersoonlijkheden wisselen elkaar zo snel af, dat we denken dat we een vaststaande identiteit zijn die we voortdurend bevestigen met het woord ‘ik’.
Echter als je heel bewust vanuit een verruimde blik kijkt, kun je zien dat er allerlei emoties in je opkomen die heel afwisselend zijn. Bij de ene situatie komt de vriendelijke persoonlijkheid omhoog, bij weer een andere de angstige, dan weer een blijde, en misschien een verdrietige. Er is ruimte waarin al die persoonlijkheden achter elkaar opkomen, maar die ruimte is geen persoon. Die ruimte is eenheid, vrede, bewustzijn, liefde. De emotionele lading van deze subpersoonlijkheden kan oplossen in deze ruimte door rustig aanwezig te blijven bij de pijnlijke sensatie/emotie in het lichaam, net zolang totdat deze helemaal is opgelost. Dit is bevrijding!
Jij in essentie bent ruimte, je Hoger Zelf en als er pijn is die niet is ervaren vernauwt dit het bewustzijn van het Hoger Zelf en leef je met het gevoel van een afgescheiden zelf of ego totdat je toestaat dat de ervaring zich completeert.
Het is een kunst om jezelf te leren ervaren en pijnlijke innerlijke emoties te accepteren en te transformeren. Maar je hoeft het niet alleen te doen, in deze tijd zijn er miljoenen mensen mee bezig.

Beslis dat je gelukkig gaat zijn


Beslis dat je gelukkig gaat zijn
Het doel van het leven is 
✨Vreugde...

1. Beslis dat je gelukkig gaat zijn. Dat klinkt te makkelijk, maar het is het niet. Als je elke dag begint met te beslissen dat je gelukkig zal zijn en vastbesloten bent ruimte te creëren voor vreugde in elk deel van je dag, dan zal je dat vinden. We vinden altijd wat we zoeken, en we krijgen dat waartoe we intenties zetten. Dus zoek naar vreugde, plaats je intentie voor vreugde, en je zal ze krijgen.

2. Wees kristalhelder over de vreugdevolle uitkomsten die je wenst. Intentie creëert onze realiteit, en wanneer we duidelijk zijn over de uitkomsten die we wensen, creëren we een directe weg om die te manifesteren. Dit houdt onze focus erbij, zodat we niet afgeleid worden door verstoring en het helpt ons sterke grenzen te behouden en onze energie in goede banen te leiden. Wees duidelijk dat je vreugde, vreugdevolle en vreugde-vervulde dingen in je leven wenst, en creëer zo het pad naar vreugde.

3. Blijf onthecht om afleidingen te vermijden. Onthecht zijn maakt dat we zorg dragen zonder ergens in betrokken te worden, het is het verschil tussen mededogen en medelijden. Het geeft ons ook een ‘duidelijkheids-check-moment’ vooraleer we ervoor kiezen ons te verbinden met iets dat ons van ons pad en uit onze energie zal halen. Wanneer we onthecht zijn blijven we op ons pad, en vloeien verbindingen naar ons toe. Afleidingen trekken ons weg van ons pad, en in situaties die onze energie weghalen. We zijn een vreugdevolle inspiratie voor iedereen wanneer we op ons eigen vreugdevolle pad zijn.

4. Gebruik onderscheidingsvermogen in plaats van oordelen om in vreugde te blijven. Oordelen is een mening over of iets goed of fout is, en het blokkeert onze energiestroom. Met onderscheidingsvermogen beslissen we of iets voor ons juist of fout is, en dan kunnen we onze energiestroom in de meest gunstige richting sturen. Onderscheidingsvermogen schenkt ons een pauzemoment vooraleer we ja of nee zeggen, om er zeker van te zijn dat wat er voor ons ligt, volledig is afgelijnd op onze intentie. Gebruik onderscheidingsvermogen om op je pad van vreugde te blijven en de energie stromend te houden.

5. Hou je met je eigen zaken bezig om op je pad van vreugde te blijven. Een intentie plaatsen kan ons het tegenovergestelde heel erg duidelijk maken. Wanneer we vreugde wensen, kunnen we ons ook heel erg bewust worden van alle ongeluk rondom ons. Ons eigen pad is onze energie-plek van kracht, en we zijn een betere leraar wanneer we het voorbeeld leven, dan wanneer we onze vreugde inperken door anderen vanuit medelijden te helpen. We doen ons beste werk wanneer we doen wat we het beste doen, en dat is ons leven leven en onze eigen energie beheren. We kunnen anderen niet gelukkig maken of vreugde schenken, maar we kunnen wel een voorbeeld zijn van vreugde en vreugdevol leven.

De basis van het leven is 
✨Vrijheid...
Het doel van het leven is
✨Vreugde...
Het resultaat van het leven is 
✨Groei... 

Ik wens je een vreugdevol moment, dag, week, maand, jaar, leven

Hoevaak herhaal jij wat je ongelukkig maakt?


Hoevaak herhaal jij wat je ongelukkig maakt?
Je wordt wat je gelooft...
Niet wat je wenst denkt of hoopt.

Elke gedachte elk overtuiging over jezelf en de ander bepaald hoe jij je voelt.

Mensen hebben z’n 60.000 tot 80.000 gedachtes per dag! Pfff zal je denken dat zijn er wel heel veel! Maar besef je wel dat je de meeste gedachten die je gister en de dag daarvoor vandaag ook weer denkt en dus herhaald. We hebben eerder negatieve gedachte over onszelf en de ander dan positieve met als gevolg dat het het een onophoudelijke onbewust onopgemerkt herhalingspatroon wordt?

Jou denken beïnvloed direct deze handeling en ik hoef je niet uit te leggen hoe jij je hierdoor gaat voelen! toch?

Er is een oplossing die jij tussen al die vele gedachtes kunt leren. Zou dat niet fantastisch zijn?

Stel jezelf de volgende 4 vragen...

1. Is het waar? 
2.Kun je absoluut weten dat het waar is?  
3. Hoe reageer je, wat gebeurt er, wanneer je die gedachte gelooft? 
4. Wie zou je zijn zonder de gedachte? 

Keer het om?

Wil je werkelijk de waarheid weten?

Neem contact met me op als je hulp kunt gebruiken in het vinden van de oplossing van deze vragen. Ik bied jou een liefdevolle begeleiding naar de antwoorden op deze vragen die jou leven wel eens een heel andere wending kunnen gaan geven

https://www.roncabalt.nl/contactDE WET VAN DE AANTREKKINGSKRACHT


DE WET VAN DE AANTREKKINGSKRACHT
Over de Wet van Aantrekkingskracht zijn hele boeken geschreven. Kort gezegd komt deze Wet erop neer dat je aantrekt wat je uitzendt. Vaak wordt de Wet van Aantrekkingskracht als een alleenstaande wet gepresenteerd. Het is echter onmogelijk om Universele wetten los te koppelen van elkaar.

Werkt de Wet van Aantrekkingskracht voor jou nog niet?

Je hebt wellicht zelf al geprobeerd om met deze wet te werken en de resultaten waren misschien niet wat je ervan had verwacht. Teleurgesteld stop je er dan mee en denk je dat het niet werkt. Als je meer kennis hebt van het geheel, zal je duidelijker worden hoe de Wet van Aantrekkingskracht wel werkt.
In dit artikel leg ik je uit hoe de Wet van de Aantrekkingskracht in samenhang met andere wetten werkt.

Trillingen
Alles is energie. Alles bestaat uit trillingen en vibraties. Van een grote berg tot een stralende ster aan het firmament.
Een natuurkundige wet is dat energie de weg volgt van de minste weerstand en zo vrij kan stromen. Er wordt op deze wijze een maximum resultaat geboekt met een zo gering mogelijke inspanning. De natuur is efficiënt.
Wij mensen hebben ieder een uniek trillingspatroon. Dit geldt overigens voor alles in het Universum. Alles wat gecreëerd wordt, is nieuw en heeft niet eerder bestaan. Ook jij hebt een uniek trillingspatroon.
De meeste mensen zitten op een lage trilling door vastzittende blokkades. Omdat energie de wet van de minste weerstand volgt, hebben gelijke of bijna gelijke trillingsfrequenties de neiging om met elkaar mee te gaan trillen. Dit is de Wet van Harmonische Resonantie. Dit komt doordat gelijke of bijna gelijke trillingen (trillingen in fase) elkaar versterken, wat meer resultaat oplevert met minder energie.

Blokkades
Wordt de vrije energiestroom geblokkeerd, door weerstand of emoties, dan ontstaan er blokkades. De energie kan niet meer vrij stromen en er kunnen lichamelijke of psychische klachten ontstaan. Lage frequenties domineren je energiepatroon. Het is op dit principe  – de Wet van Aantrekkingskracht – dat je aantrekt wat je denkt, voelt of datgene aantrekt wat je blokkeert, wat je uitzendt.
Het ego speelt een grote rol. Deze heeft soms andere wensen dan ons Hogere Zelf. Wij hebben het ego veel macht gegeven in onze huidige levenswijze. De wensen van ons ego bijvoorbeeld kunnen de vrije energiestroom blokkeren.
Wanneer ons ego plaats maakt voor ons Hoger Zelf, gebeurt alles in ons leven – op basis van het principe van de minste weerstand – vrijwel ‘als vanzelf’. Dat is de Wet van Overgave.

Spiegel Jezelf
We zijn ons echter niet altijd bewust van alles wat we uitzenden. Door de werkelijkheid te zien als een reflectie van onszelf, kunnen we onszelf beter leren kennen. Dat is het Spiegelprincipe.
Een gevolg van deze wet is ook dat dat waarop we onze aandacht richten, we in sterkere mate naar ons toetrekken. Dat is de Wet van Aandacht. Alles wat je aandacht geeft groeit, wat betekent dat als jij je steeds op problemen richt, er meer problemen naar je toe zullen komen. Dus door goed waar te nemen wat er om je heen gebeurt, kun je een redelijke inschatting maken van jouw trillingsniveau.

Een korte samenvatting. We hebben de Wet van Trilling en Frequenties. Hieronder vallen de Sub-Wetten van Aandacht en van Aantrekkingskracht. Weet je hier niet uit te breken, dan blijft je leven in cirkels van meer van hetzelfde doorgaan. Dit is de Wet van Harmonische Resonantie. Nu kun je ook begrijpen waarom je steeds in dezelfde situatie terechtkomt.

Het verhogen van je trilling
Nu je dit weet, wordt duidelijk dat de enige manier is om hieruit te komen, is je trilling verhogen. Hoe doe je dat?
Hieronder geef ik je een aantal suggesties:
  1. Emotionele blokkades en overtuigen oplossen.
  2. Probeer te luisteren naar het gefluister van je ziel en zet je ego aan de kant.
  3. Doe dingen waar je blij van wordt. Dit brengt je in een hogere trilling.
  4. Meditaties.
  5. Muziek luisteren, zoals bijvoorbeeld Music from Source. Muziek die gemaakt is om je trilling te verhogen.
  6. Verbindt je met de Bron in je dagelijkse meditaties.
  7. Kom in beweging.
  8. Focus op positieve dingen.
Volgens de Wet van Trilling en Frequenties geldt dat een hogere trilling een lage trilling kan transformeren. Omgekeerd is dit niet mogelijk. Lukt het je om in een hogere trilling te komen en op een gegeven moment te blijven, dan zul je zien dat er andere dingen op je pad komen.

Zo hou je ziekte (onbewust) in stand
Begrijp je nu dat als je steeds met je ziek zijn bezig bent, je op deze manier je lage trilling in stand houdt? Ook als je denkt goede dingen te dingen, zoals allerlei therapeuten bezoeken, informatie opzoeken over je ziekte enzovoort. Je leeft vanuit de tekorten die je vanuit je ziek zijn ervaart en dit maakt het moeilijker om tot herstel te komen.

Let op!, ik zeg niet dat je niets moet doen en niet op zoek moet gaan. Maar er moet een balans in zitten, het mag geen obsessie worden. Het gaat erom dat je op een bewuste manier leert je trilling waar te nemen en hiermee leert te werken.

Ik heb al een aantal tips gegeven over wat je kunt doen om je trilling te verhogen, maar een hele belangrijke is je mindset. Hoe denk jij over ziek zijn, hoe ga je ermee om, wat kun je beter wel en niet doen?
In de volgende artikelen deel ik een aantal vaardigheden met je om meer regie over je leven te krijgen, meer grip op het ziek zijn.

ALLOW
Tot slot nog even over de Wet van Overgave. Laat je ook werkelijk gebeuren dat je positieve dingen in je leven toelaat? Kun je het werkelijk overlaten aan het Universum en vol vertrouwen voelen dat het naar je toekomt? Kun jij uit je ego stappen en je ziel door je heen laten werken? Leven vanuit de emotie van je hart? Want ook dit is een onderdeel van het hele proces. Zonder vertrouwen en overgave zal er niet veel veranderen.
Ik hoop dat je nu meer inzicht hebt in de Wet van Aantrekkingskracht en er hierdoor meer grip op kunt krijgen. Het Universum gunt je alles en nog veel meer!

BEWUSTZIJN


BEWUSTZIJN
Er zijn drie aspecten van bewustzijn, in het bijzonder het “onderbewustzijn”, het “bewustzijn” en het “hoger bewustzijn”. Elk bewustzijn speelt een centrale rol in het creëren van je omstandigheden, het is van fundamenteel belang om te begrijpen hoe de drie met elkaar in verband staan om de kracht van je geest werkelijk te benutten. Vertrouwd zijn met wat wordt bedoeld met het “bewustzijn” zal een lange weg zijn waardoor je bewust je eigen realiteit kan kiezen. Bewustzijn is de basis van de krachtigste bron die je tot je beschikking hebt – je geest. Het is de meest bekende en toch het meest mysterieuze aspect van je leven. Zonder “bewustzijn” zou je het leven niet ervaren. Met “bewustzijn”, ben je eeuwig.

‘Onderbewustzijn’
De leer van het onderbewustzijn
Het onderbewustzijn is het ongelooflijk krachtige programma dat er voor zorgt dat elk aspect van je leven automatisch verloopt en zonder enige noodzaak voor je bewuste input. Simpel gezegd; elke gedachte, bericht of opdracht die vaak en overtuigend genoeg wordt gegeven aan het onderbewuste zal na verloop van de tijd worden geaccepteerd als waarheid en consequent worden uitgevoerd met exacte precisie, ongeacht of het je ten goede komt of niet. Het belangrijkste wat je moet weten is dat het onderbewustzijn “subjectief” van aard is. Dit betekent dat het niet kan redeneren of onderscheid kan maken tussen positief en negatief.

Dat het onderbewustzijn niet in staat is om te redeneren is geen zwakte. In feite is het van fundamenteel belang voor zijn kracht. Om dit te illustreren, stel je voor dat je onderbewustzijn moest beslissen of je hart wel of niet het bloed moet rond pompen in je lichaam, al dan wel of niet onmiddellijk witte bloedcellen te sturen naar een wond om te genezen.

Het subjectieve aard van het onderbewustzijn is verantwoordelijk voor elke functie die je automatisch uitvoert zonder bewuste gedachte, van het verteren van het voedsel dat je eet voor het genezen van een wond tot het spreken van een taal en het besturen van je auto, uiteindelijk al je gewone handelingen. Het is de opslagplaats van je geheugen en het slaapt nooit. Als het kon redeneren zou je lichaam niet in staat zijn te functioneren en leven zoals wij het kennen zou niet kunnen bestaan.

Die kracht is ook zijn kwetsbaarheid, omdat het gebrek aan redeneringsvermogen betekent dat het zowel bereid is om negatieve programma’s uit te voeren als positieve programma’s, met vaak verwoestende gevolgen. Het ware potentieel van het onderbewustzijn mag dan onbegrensd zijn, maar het potentieel is veel schadelijker dan bruikbaar als de uitgevoerde programma’s negatief zijn. Dit gezegd hebbende, gezien de onbekwaamheid om goed van kwaad te onderscheiden, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor de negatieve programma’s die het meedogenloos uitvoert.

Wie is dan wel verantwoordelijk?

‘Bewustzijn’
Het tweede aspect van je bewustheid is je bewuste geest.
Het is ook bekend als objectieve geest of als zelfbewustzijn.
Het is de geest van je vijf zintuigen zodat je bewust de fysieke wereld ervaart.
Belangrijker nog, het is dat aspect van je geest die in staat is te redeneren.
Dit vermogen om te redeneren stelt de mens los van de planten-en mineralenrijk en zet ons het hoogst in het dierenrijk. De bewuste geest geeft in wezen je de vrijheid om bewust (in plaats van onbewust) je resultaten te kiezen.

Het bewustzijn heeft als functie “bewaker van het onderbewuste”
Gezien zijn vermogen om te redeneren en te onderscheiden, heeft je bewuste geest een ongelooflijk belangrijke functie. Het wordt “verondersteld” de bewaker aan de deur van je onderbewustzijn te zijn, ervoor te zorgen en in staat te zijn dat alleen maar gevraagde berichten doorgelaten worden. Het wordt “verondersteld” de enige commandant van je onderbewuste geest te zijn, en het is alleen door de bewuste geest die je toegang kan geven tot het onderbewuste. De woorden “verondersteld” zijn met opzet benadrukt omdat de meeste mensen geen idee hebben over deze ongelooflijke rol. In plaats daarvan ervaren zij het leven in een zombie-achtige toestand, waardoor de berichten van de media, de maatschappij, school, vrienden, familie en zelfs, in hun ogen hun “vijanden”, ongecontroleerd doorgegeven worden aan hun onderbewustzijn, ongeacht de aard ervan.

Wie runt jouw show?
Niet wetend voor de meeste mensen dat hun leven uitgevoerd wordt in strikte overeenstemming met een set van diepgewortelde onbewuste programma’s waar ze niet in eerste instantie bewust voor kiezen. Tot overmaat van ramp wordt betoogd dat de meeste van deze programma’s vergrendeld werden rond de leeftijd van ongeveer tien jaar. Dit komt omdat bij een kind het vermogen om te redeneren beperkt is in vergelijking met die van een volwassene. Dit kan ervoor zorgen dat een kind nieuwe informatie opneemt met grote superioriteit, maar het betekent ook dat het onderbewustzijn van een kind, die gemakkelijk te programmeren is, wijd open staat voor ongecontroleerd negatieve boodschappen.

Bewust je onderbewustzijn herprogrammeren
Tegen de tijd dat een kind zijn vroege tienerjaren heeft bereikt, hebben zijn redenerings vaardigheden zich flink ontwikkeld, en dus is het in staat om bewust te kiezen om boodschappen te accepteren. Tegen die tijd zijn kernprogramma’s echter al op hun plaats en het onderbewustzijn wil geen verschil maken, zelfs als deze zonder het te weten “fout” heeft geïnterpreteerd als “goed” zijnde. De eenvoudigste manier om bewust deze negatieve programma’s over te schrijven is door te leren om je alwetende hogere zelf te openen.

‘Hoger bewustzijn’

Het derde aspect van je bewustzijn is je hogere bewustzijn. Het is ook bekend als de super-bewuste geest, je hogere zelf. Het is het minst begrepen en het minst toegankelijke aspect van het bewustzijn, omdat het niet behoort tot het lichamelijke of mentale rijk. Zijn domein is in de geestelijke wereld. Het is “JIJ”, dat alwetend is en almachtig en hetzelfde van nature als de ene universele Geest is. Het is “JIJ”, dat niet alleen voorbij de fysieke wereld is maar ook voorbij de emoties van je mentale wereld. Je hoger zelf maakt geen onderscheid tussen goed of slecht, verkeerd of juist, vrolijk of verdrietig – niet omdat het niet in staat is, maar omdat het niet nodig is. Het is de “JIJ” die alleen balans kent. Het is “JIJ” dat alleen ware liefde is. Het is de eeuwige waarnemer. Het is absolute stilte.

Je werkelijkheid is een illusie

Je hogere bewustzijn weet dat de fysieke buiten wereld die je ervaart als je werkelijkheid een illusie is, zij het “een heel hardnekkige”, zoals Einstein ons vertelde. Het weet dat je omstandigheden, hetzij gewenst of ongewenst, gewoon een weerspiegeling van je innerlijke wereld is die zelf een product is van je gedachten. Het weet dat je werkelijkheid de spiegel is die het mogelijk maakt je bewustzijn zelf te ervaren. In deze kennis, je hogere bewustzijn is altijd stil en in vrede. Zij observeert je succes en je falen, je vreugde en je pijn, je licht en je donker en wordt niet verstoord door wat dan ook. Uiteindelijk weet het dat het allemaal een droom is.

De gehele geest is één – Drie in één
Na het onderscheid gemaakt te hebben tussen de drie aspecten van het bewustzijn, moet gezegd worden dat het onderscheid gemaakt is voor jou om het beter te begrijpen. In werkelijkheid is er geen scheiding in het bewustzijn (in de geest) – er is geen scheidslijn. Alle drie aspecten zijn één – in verschillende mate van één enkelvoudige geest, het is pure energie vibrerend op verschillende frequenties. Uiteindelijk vertellen de Universele Wetten van mentalisme en trillingen ons dat alles geest is en dat het hele universum vibrerende energie is. Dit betekent ook dat een hoger bewustzijn niet iets is wat je moet verwerven of buiten jezelf te kijken. Je bezit het al. Het enige wat je hoeft te doen is er bewust van te worden en leren om er toegang tot te krijgen.

Zou jij een 10-jarige je leven laten beheersen?

De meeste mensen zijn onwetend van hun hoger bewustzijn.
Bovendien leven de meeste mensen in een zombie-achtige staat, zelfs zonder het te weten op het bewuste niveau, zodat alle berichten waarmee ze worden gebombardeerd doorgegeven worden aan hun onderbewustzijn voor de programmering.
Dit laat uiteindelijk hun leven onder volledige controle van hun onderbewustzijn, die in deze staat, weinig meer doet dan het runnen van een heleboel programma’s die zelf geen idee heeft of ze nuttig zijn. Als jij dit bent wordt in wezen je leven geleid door een onwetende en vrij pijnlijk koppig tien jaar oud kind. Uiteindelijk, als we niet bewust ons bestaan aansturen, dan plaatst het ons in een positie dat niet superieur is aan dat van planten. Net als die man die kan lezen maar dat niet doet en dus geen voordeel heeft ten opzichte van de ongeletterde man.

Wijzig de commandostructuur en je leven zal veranderen

Voordat je probeert om bewust de negatieve programma’s die ingebed zijn in je onderbewustzijn te vervangen, is je eerste stap het wijzigen van de commandostructuur. Beslis nu om je bewuste geest op wacht te plaatsen bij de deur van je onderbewustzijn.
Beslis nu om eigenmachtig slechts positieve en verzorgende boodschappen door die deur heen te laten gaan. Beslis nu om de richting van je bewuste geest te overhandigen aan je “Hogere Zelf” en daarmee de stille waarnemer wordt van je leven.

Programmeer je geest opnieuw
Leer de onwrikbare getuige te zijn van je oude patronen en gedrag, wetend dat ze gewoon illusies zijn, de programma’s van een eerder misplaatste onderbewustzijn. Weet dat door middel van meditatie, creatieve visualisatie en de herhaling van positieve affirmaties deze oude patronen te zijner tijd zullen worden vervangen door nieuwe daadkrachtige gedragingen en overtuigingen, hoewel dat net zo goed illusies zijn, zal je zeker van succes verzekert zijn in plaats van te falen. Doordat je je laat leiden door je “Hoger Zelf”, stel je jezelf open naar een wereld van wonderen waarin je bewust je werkelijkheid kan creëren.

Menselijk en Goddelijk


Menselijk en Goddelijk
Menselijk en Goddelijk

Wat nu als je je realiseert dat je als spiritueel wezen dit aardse leven bent aangegaan om de diep menselijke ervaring te ontvangen. Menselijk in al zijn perfecte imperfectie, met al het licht en het donker, het verdriet en de vreugde, de pijn en het genot dat bij mens-zijn hoort. Zodra je dit perspectief kiest, zijn verslavingen, angsten en obsessies niet langer je vijand. Zij worden de aardse vrienden die je ziel aandrijven in haar ontwikkeling.

Als je je herinnert dat je zowel menselijk als goddelijk bent, leg je het fundament om te worden wie je bent. Alleen maar aards en menselijk zijn, bevredigt je ziel niet, helemaal spiritueel zijn en hoog boven alle menselijke beslommeringen vertoeven net zomin. Wie maar een van beide kanten eert, zal altijd het gevoel hebben dat er iets mist, een bepaalde leegte ervaren, maar niet weten er schort. 

Je kunt niet uitstijgen boven wat je nog niet doorvoeld en geïntegreerd hebt. Probeer je dat toch, dan zul je steeds tegenover dezelfde soort problemen komen te staan, totdat je ze werkelijk oplost in jezelf.

Het aardse leven omarmen

Je menselijkheid, met alle verleidingen en valkuilen die daarbij horen, vormt net zo’n belangrijk deel van jou als je spirituele kant en je verlangen om anderen op hartniveau van dienst te zijn. De reden dat je zo diep ondergedompeld wordt in dit rommelige, pijnlijke, en soms oh zo zware aardse leven is dat je het van binnenuit leert kennen. Het is de bedoeling dat je ermee worstelt, dat je soms kopje onder gaat en geen uitweg meer ziet, dat alles donker lijkt en je geen licht meer ziet in jou.

Als je te kampen hebt met een verslaving, lage eigenwaarde, een gebrek aan grenzen en please-gedrag bedenk dan dat dit niet is wie je bent. Je bent geen relatieverslaafde, of codependent, je bent een ontwakende ziel met een missie. En als je ziel in dit leven heeft gekozen voor snelle groei, dan is dat in het moment niet altijd een prettige ervaring. Je maakt dan in je leven vele turbulente perioden mee, waarbij de dingen die je nog niet in jezelf wil zien, zich manifesteren in de wereld om je heen.

Al deze pijnlijke ervaringen vormen een uitnodiging steeds meer jezelf te worden en van hieruit je spirituele essentie handen en voeten te geven op aarde. Zodat je niet alleen weet dat je liefde bent, maar dat ook concreet manifesteert in je leven in de vorm van liefdevolle acties naar jezelf en anderen.

De grappige paradox hierbij is dat je ego het liefst linea recta opstijgt naar grote spirituele hoogten om van daaruit minzaam neer te kijken op al dat gepruts hier op aarde. Terwijl je ziel niet kan wachten tot ze zich kan wentelen in al het aardse, inclusief al dat gepruts. Je ego wil zich zuiveren in de hoop op bevrijding en een beter gevoel, je ziel wil lekker in de modder rollen, omdat ze weet dat jezelf in al je glorie manifesteren op aarde de enige weg omhoog is. Aan jou de taak die twee verlangens te verenigen en te volgen.

Verslaving als jouw modderpoel

Dus wat nu als jouw in de modder rollen de vorm van een obsessie of verslaving heeft aangenomen? Misschien is dat dan iets waar je je intens voor schaamt, iets wat je het liefst als een vlieg van je af wil slaan, verbeten van je wezen wilt schrobben, uit je leven wilt verbannen zodat de smet wordt opgeheven… 

Zie het dan eens zo: je verslaving is je passie, die zich abusievelijk richt op wat je geen vreugde brengt. Het is een vergissing, meer niet. Ga je met dezelfde intensiteit en passie op zoek naar wat werkelijk in je leeft, dan zul je ontdekken dat wat je zoekt steeds bij je was. Welke emotionele behoefte zie je in jezelf over het hoofd, zodat je hem in de buitenwereld probeert te bevredigen? Hoe kun je hier zelf zorg voor dragen en jezelf van binnenuit voeden?

Stap het verhaal van je ziel in

Pak je je ontwikkeling op deze manier bewust op, dan stap je uit je kleine egoverhaal zo het grote verhaal van je ziel binnen. Een transformatieproces dat niet lineair is, maar bestaat uit een aaneenschakeling van dood en wedergeboorte. Je oude patronen sterven af en een nieuwe manier van zijn wordt geboren. 

Steeds wordt er meer van wie je bent opgenomen in je identiteit. De uitnodiging in dit proces is om de delen van je ego die je niet dienen ten volle te zien en in liefde los te laten.
De Verslaafde, het Slachtoffer, de Pleaser... Je zal ze allemaal moeten aanschouwen om ze te helen. 

Zodra je ze in het licht van mededogen en begrip laat baden, kun je ze integreren in je persoonlijkheid. Hiervoor moet je ze werkelijk omarmen, want zo lang je bepaalde delen van jezelf als ‘slecht’ ziet, zul je ze ontkennen, waardoor ze steeds zichtbaarder worden en steeds meer macht over je uitoefenen. Om iets echt te kennen, moet je er één mee worden.

Ga je mee in dit proces van dood en wedergeboorte dan zul je merken dat je ziel steeds meer op de voorgrond treedt en je ego naar de achtergrond verdwijnt. Je vindt je ware bestemming in het leven, voorbij je patronen op weg naar jezelf. Dit steeds verder ontdekken van jezelf leidt tot een bezield leven: zodra je ziel je leven betreedt, voegt ze aan al het tastbare aardse ook het licht van vreugde, medeleven en vervulling toe.

Je bent menselijk en goddelijk tegelijkertijd en vindt betekenis in je leven. Niets van je leven is verloren tijd geweest, je staat niet op achterstand, het is niet te laat en je situatie is niet hopeloos. Er is altijd een weg vooruit en alles hierbij doet ertoe. Zie dit pad als je thuis en je zult altijd op je plek zijn. Je hoeft nergens naartoe, je hoeft alleen jezelf te zijn.

Je levenspad


Je levenspad
Je levenspad

Daar ga je dan, je pad belopend, niet weten wat er bij iedere stap die gezet word komt. Je kijkt naar de horizon en vergeet weleens nu van je grote stappen te genieten en te leren. Alle stappen die jij neerzet op jouw levenspad mogen bewust worden neergezet, ze hebben namelijk invloed op alles. Soms ga je een zijpad in, je weet dat je weer op je (hoofdpad) uit zal komen, je hebt alleen daar nog wat te leren om verder te mogen.

Om je levenspad te bewandelen heb je veel moed nodig, er hangt immers mist boven en je kan maar zoveel zien van wat daar gaat komen. Met vallen en opstaan, leer je hoe je deze mag lopen en dat is erg persoonlijk, niet bij iedereen gelijk. Soms loop je je pad met gelijk gestemden, maar vaak alleen. De mensen met hetzelfde bewustzijn op dat moment lopen even mee, maar dat is zo veranderlijk als het weer. 

Daarom zal je – als je vastberaden je pad bewandeld – mensen zien komen en gaan en soms komen ze weer terug op je pad. Dit komt omdat je persoonlijke energiefrequentie in ratio met je bewustzijn veranderd en dat dus van de mensen ook. Daarom zie je steeds weer nieuwe vriendengroepen ontstaan en nieuwe relaties, waar oude relaties eindigen.

Het is belangrijk om standvastig de weg naar jezelf te blijven vervolgen en nee, dat gaat niet zonder pijn. Sterker nog, hoe hoger je bewustzijn en persoonlijke energiefrequentie hoe zwaarder de cyclussen worden en dat ook weer in ratio met de energiefrequentie van de aarde en het bewustzijnsveld van de mensen op dit moment! Het is enorm wat er op macro en microlevel afspeelt op de aarde nu. 

Er vindt een versnelling plaats in het collectieve en persoonlijke bewustzijnsveld van de mensen en alle levende wezens in dit universum op dit moment. Weet dat de lessen, de zogenaamde verliezen en angsten het waard zijn. Je zal gelukkigere worden bij iedere les. Je gaat jezelf steeds beter leren kennen. Eigenlijk ga je herinneren wie je werkelijk bent als jij je pad bewandeld.

We zijn onderdeel van de alles, dus hebben kennis van alles. De een noemt het God, de ander de Creator, of de bron van alles dat is, het maakt niet uit hoe we het noemen. Alleen met onze reïncarnatie hebben we afgesproken alles te vergeten. 

Waarom? Omdat we alles willen ervaren en hoe kun je de zon op je huid ervaren als je dat al weet? ER is geen goed , geen fout, enkel ervaring.

Dus beloop je pad heel bewust en herinner wie jij werkelijk bent en weet dat je loopt naar het beloofde land, waar jij heel gelukkig zal zijn.

De basis van het leven is VRIJHEID
Het doel van het leven is VREUGDE
Het resultaat va het leven is GROEI

Leef vanuit Liefde♡

MUSIC FROM SOURSE


MUSIC FROM SOURSE
Muziek uit de Bron is pure energie en Universeel Bewustzijn in Geluid en verbindt je rechtstreeks met de Universele Bron van Creatie.

Het is helend, verbindend, ontspannend, uitbreidend en ontwaakt allemaal tegelijkertijd en in perfecte afstemming met je Hogere Zelf. Het is een geheel nieuwe manier van creëren en manifesteren in geluid.

Muziek uit Source vertaalt multidimensionale energie in geluid. Dit betekent dat elke keer dat je naar een stuk luistert, een nieuw aspect van die energie wordt vertaald in je tijd-ruimtebeleving en realiteit. Het heeft een oneindig potentieel omdat het is gemaakt met en van Universeel Bewustzijn.

Bij het creëren van muziek vanuit de bron, gebruik ik de OMnium-methode van bewustzijnsverruiming. Met behulp van deze methode en deze principes, ben ik in staat om verbinding te maken met de bron van de Schepper, mijn energieën op één lijn te brengen en de muziek rechtstreeks vanuit dit Universele Bewustzijn te brengen.

Terwijl je luistert, zul je op organische wijze deze hoogstrevende Universele energieën en bewustzijn “meevoeren” of absorberen die ingebed zijn in de muziek. Je brein past zich op natuurlijke wijze aan deze frequenties aan omdat ze aangeboren zijn in je wezen, universele structuur en bewustzijn, maar vaak worden vergeten, genegeerd of geblokkeerd.

Deze muziek ontwaakt , op een liefdevolle manier , het geheugen van uw Goddelijkheid , van wie je werkelijk bent. Elke keer dat je luistert, begint een aspect van je Goddelijkheid te resoneren, openen, reinigen, genezen en ontwaken in je menselijke expressie en lichaam.

Music from Source biedt niet alleen een groeiende selectie muziek en producten, maar helpt ook om een nieuwe benadering van bewustzijnsverruiming, genezing en educatie door middel van hoge vibrationele geluiden te introduceren en vast te stellen .

Geniet van de rijkdom aan muziek en energie op deze website en heb plezier tijdens het verkennen van alle fascinerende gebieden die muziek van Source biedt. Het is een deuropening naar het ervaren van Universeel Bewustzijn en ik nodig je uit om binnen te gaan.
Wil je meer info over deze muziek klik dan hier

De kleine Ziel en de Zon


De kleine Ziel en de Zon
DE KLEINE ZIEL EN DE ZON 

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: “Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.”
God lachte breed. “Dat is waar!”, zei God. “Jij bent ook het licht.”
“Wow,” zei de Kleine Ziel, “Dit is toch echt gaaf. Maar weten wie ik ben is één ding, maar ik wil erváren wat het is om het licht te zijn!”

“Maar je bent het licht al,” herhaalde God weer lachend.
“Ja, maar ik wil voelen wat het is!” zei de Kleine Ziel.
”Aangezien je jezelf niet kunt zien als het licht als je in het licht bent, zullen we je met duisternis omringen,” zei God.

“Wat is duisternis?” vraagt de Kleine Ziel.
God antwoordde: “Dat is wat je niet bent.”

“Zal ik bang zijn in het donker?” vroeg de Kleine Ziel.
“Alleen als je ervoor kiest om bang te zijn,” antwoordde God. “Er is echt niets om bang voor te zijn, tenzij jij ervoor kiest om dat te zijn. Want weet je, we verzinnen het allemaal, we doen alsof.”
“Oh,'” zei de Kleine Ziel, en voelde zich al beter.

Toen legde God uit dat, om iets te kunnen ervaren, het tegenovergestelde aanwezig moet zijn.

“Het is een groot cadeau,” zei God, “want zonder het tegenovergestelde kun je niets ervaren. Je kunt geen warm ervaren zonder koud, geen boven zonder beneden, geen snel zonder langzaam. Je kunt geen links zonder rechts ervaren, geen hier zonder daar, en geen nu zonder toen. Dus,” concludeerde God,”wanneer je omgeven bent door duisternis, bal je vuist niet, verhef niet je stem en vervloek de duisternis niet. Wees liever een licht in de duisternis en word er niet boos over. Dan weet je wie je echt bent en iedereen zal het weten. Laat je licht zo schijnen dat iedereen weet hoe speciaal je bent!”

“Bedoel je dat het goed is anderen te laten zien hoe speciaal ik ben?” vroeg de Kleine Ziel.

“Natuurlijk!” God grinnikte. “Het is heel goed! Maar onthoud: ‘speciaal’ betekent niet ‘beter’. Iedereen is speciaal, ieder op zijn of haar eigen manier! Alleen zijn velen dat vergeten. Zij zullen dan ook zien dat het goed is voor ze om speciaal te zijn wanneer jij ziet dat het goed voor jou is om speciaal te zijn.”

“Wow,” zei de Kleine Ziel, lachend van vreugde. “Ik kan zo speciaal zijn als ik wil!”

“Ja, en je kunt nu beginnen,” zei God, die mee lachte samen met de Kleine Ziel. “Welk deel van speciaal wil je zijn?”

“Welk deel van speciaal?” herhaalde de Kleine Ziel, “Ik begrijp het niet”

“Wel,” legde God uit, “Speciaal zijn heeft heel veel kanten. Het is speciaal om aardig te zijn, of zachtmoedig, of creatief of om geduldig te zijn. Kun je nog meer bedenken waarin je speciaal kunt zijn?”

De Kleine Ziel zat een moment stil. “Ik kan een heleboel manieren bedenken om speciaal te zijn!” riep de Kleine Ziel toen uit. “Het is speciaal om hulpvaardig te zijn, om te delen, om vriendelijk en zorgzaam te zijn voor anderen!”

“Ja!” bevestigde God, “en je kunt al deze dingen zijn, of elk ander deel van speciaal dat je wilt zijn, op elk moment. Dat is wat het betekent om het licht te zijn.”

“Ik weet wat ik wil zijn, ik weet wat ik wil ervaren!” zei de Kleine Ziel met groot enthousiasme. “Ik wil dat deel van speciaal zijn dat Vergevingsgezind zijn heet.” “Het is toch speciaal om vergevingsgezind te zijn?”

“O, jazeker,” verzekerde God de Kleine Ziel. “Dat is heel speciaal.’
“Oké,” zei de Kleine Ziel, “Dat is wat ik wil zijn. Ik wil vergevingsgezind zijn. Ik wil mijzelf ervaren als vergevingsgezind.”

“Goed,”zei God, “Maar er is één ding dat je moet weten.”De Kleine Ziel werd nu een beetje ongeduldig. Het lijkt wel of er elke keer weer een complicatie is.

“Wat is het?” zucht de Kleine Ziel.

“Er is niemand om te vergeven.”
“Niemand!” herhaalde God. “Alles wat ik heb gecreëerd, is perfect. Er is geen enkele ziel van alle creaties die minder perfect is dan jou. Kijk maar om je heen.”

Toen realiseerde de Kleine Ziel zich dat zich een grote menigte had verzameld. Zielen kwamen van Heinde en Ver, van overal uit het koninkrijk. Want het was als een lopend vuurtje rond gegaan dat de Kleine Ziel een ongewoon gesprek met God had en iedereen wilde horen wat er gezegd werd. Rondkijkend naar de ontelbare andere Zielen die hier bijeen waren, moest de Kleine Ziel toegeven: niemand leek minder prachtig, minder magnifiek of minder perfect dan de Kleine Ziel zelf. Dat was het wonder van de Zielen die om hem heen waren, en zó helder was hun licht.

“Wie is er dan te vergeven?” vroeg God.

“Jonge, dit is helemaal niet grappig!” gromde de Kleine Ziel. “Ik wil mijzelf ervaren als vergevingsgezind. Ik wil weten hoe dat deel van speciaal voelt.”

Toen stapte een vriendelijke ziel naar voren uit de menigte. “Maak je geen zorgen, Kleine ziel,” zei de Vriendelijke Ziel, “Ik zal je helpen.”

“Wil je dat?” De Kleine Ziel klaarde op. “Maar wat kan je dan doen?”

“Wel, ik kan je iemand geven om te vergeven!”

“Kan je dat?”

“Ja” zei de Vriendelijke Ziel. “Ik kan in je volgende aardse leven komen en iets doen wat jij kan vergeven.

“Maar waarom? Waarom wil je dat doen?” vroeg de Kleine Ziel. “Jij, die van zo’n ongelooflijke perfectie bent! Jij die trilt van zo’n snelheid dat het zo’n helder licht creëert dat ik het niet kan evenaren! Wat kan je reden zijn dat jij je vibraties wil verlagen zodat jouw licht donker wordt? Wat kan de reden zijn voor iemand die zo licht is om in mijn leven te komen en jezelf zo zwaar te maken zodat je dit slechte kan doen?”
“Simpel,” zei de Vriendelijke Ziel. “Ik zal het doen omdat ik van je hou.”

De Kleine Ziel leek verrast door het antwoord.

“Wees niet zo verbaasd,” zei de Vriendelijke Ziel, “Je hebt hetzelfde gedaan voor mij.

Herinner je het je niet meer? O, we hebben gedanst samen, jij en ik vele keren. Je herinnert je het alleen niet meer. We zijn allebei alles geweest. We zijn het hoge en het lage geweest, het linker en het rechter. We zijn het hier en het daar geweest, het nu en het toen. We zijn het manlijke en het vrouwelijke geweest, het goede en het slechte We zijn beide het slachtoffer en de dader geweest. Zo zijn we samen gekomen, jij en ik vele malen eerder; steeds de ander de exacte en perfecte gelegenheid te geven om te  uiten en te ervaren wie we werkelijk zijn. En daarom,” legde de Vriendelijke Ziel verder uit, “Kom ik in je volgende leven en zal ‘de slechte’ zijn dit keer. Ik zal iets heel slechts doen, en dan kan jij jezelf ervaren als degene die vergeeft.”

“Maar wat wil je dan doen?”vroeg de Kleine Ziel een beetje nerveus, wat wil er zo erg zijn?”

“Oh,” antwoordde de Vriendelijke Ziel met een glimlach, “We bedenken wel iets.” Daarna leek de Vriendelijke ziel serieus te worden, en zei met rustige stem, “Je hebt over één ding gelijk, weet je.”

“Wat is dat?” wilde de Kleine Ziel weten.

“Ik zal mijn vibraties moeten verlagen, heel zwaar worden en deze niet zulke leuke dingen doen. Ik zal me anders moeten voordoen dan ik in werkelijkheid ben. En daarom wil ik je als dank om een gunst vragen.”

“Oh, wat je wilt, wat je wilt!” riep de Kleine Ziel, en begon te dansen en zingen, “Ik zal vergevingsgezind zijn!”

Toen zag de Kleine Ziel dat de Vriendelijke Ziel erg stil bleef. “Wat is er?” vroeg de Kleine Ziel. “Wat kan ik voor jou doen? Je bent zo’n Engel dat je dit voor me wilt doen!”.
“Natuurlijk is de Vriendelijke Ziel een Engel!” onderbrak God. “Iedereen is een Engel!

Herinner altijd; Ik stuur je niets dan Engelen.”

“Wat kan ik voor je doen” vroeg de Kleine Ziel weer.

“Op het moment dat ik je kwaad doe,” antwoordde de Vriendelijke Ziel. “Op het moment dat ik jou het ergste aandoe dat je je kunt voorstellen – op dat precieze moment… ”

“Ja?” onderbrak de Kleine Ziel, “Ja….?”

De Vriendelijke Ziel werd nog stiller: “Herinner me als wie ik werkelijk ben.”

“O, dat doe ik!, dat beloof ik! Ik zal je altijd herinneren zoals ik je hier en nu zie!”

“Goed'” zei de Vriendelijke Ziel, “Want weet je, Ik zal zo hard bezig zijn met doen alsof, dat ik mijzelf zal vergeten. En als jij me niet herinnert zoals ik echt ben, kan ik het me misschien voor heel lang niet herinneren. En als ik vergeet wie ik ben, kan jij ook vergeten wie jij bent, en zullen wij beiden verloren zijn. Dan hebben we een andere ziel nodig om langs te komen en ons te helpen herinneren wie we zijn.”

“Nee, dat zullen we niet!” beloofde de Kleine Ziel weer. “Ik zal je herinneren! En ik wil je bedanken dat je me dit cadeau wilt geven – De kans om mezelf te ervaren wie ik ben.”

Aldus was de afspraak gemaakt.
En de Kleine Ziel ging verder in een nieuw aards leven. Vol verwachting om het licht te zijn, wat heel speciaal was en vol verwachting om dat deel van speciaal te zijn dat vergevingsgezindheid heet.

En de Kleine Ziel wachtte gespannen om de ervaring te hebben als vergevingsgezindheid en dankbaarheid aan welke Ziel dan ook die dit mogelijk maakt. En op elk moment in het nieuwe aardse leven wanneer er een nieuwe Ziel ten tonele verschijnt, ongeacht of deze nieuw ziel vreugde brengt of droefenis – speciaal als ze droefenis brengen – dacht de Kleine Ziel aan wat God had gezegd: 

“Herinner je ALTIJD, Ik stuur je alleen Engelen”.

Naar het boek “The little soul and the sun. ”

Neale D Walsch.

Leef vanuit liefde...


Angst of Liefde

In iedere situatie in je leven bepaal je zelf welk gevoel je hierbij ervaart. Wat gevoelens betreft heb je echter maar twee keuzes. Liefde of angst Welke keuze maak jij?

Leven uit je hoofd of je gevoel

Veel mensen kennen de “innerlijke criticus” of de “interne saboteur”. Het zijn een soort stemmetjes in jezelf die overal negatief commentaar op geven. Soms op jezelf, soms op de ander of op “de wereld”. Deze stemmen hebben hun oorsprong in oude emotionele pijn.

Heb jij Zelfliefde? ♡

Zelfliefde is erg belangrijk voor hoe je je voelt. Wanneer je van jezelf houdt, laat je je minder snel uit het veld slaan door dingen die om je heen gebeuren.

We zitten allemaal op dezelfde school

De school van liefde. Vergelijk het maar met het middelbare school advies dat je krijgt aan het einde van de basisschool krijgt. De een mag dit leren over liefde en de ander dat. Zo gaan we allemaal naar een ander nivo en een andere richting afhankelijk van de vaardigheden die we mogen leren.

Inspiratie


Je levenspad

Meer Informatie

Menselijk & Goddelijk

Meer Informatie

De Kleine Ziel

Meer Informatie

Liefde in de lucht

Meer Informatie

Bewustzijn in verbinding met de bron


Wayne Dyer


Wayne Dyer
3 jaar geleden keek en luisterde ik naar een Dvd van “Wayne Dayer”.  Live opgenomen in een theater. Een man waar ik ontzettend veel van heb mogen leren en nog steeds leer.

“De kracht van intentie”

Ik schreef mee met een gedeelte van deze dvd en wil ik graag met jou delen✨

Kijk en voel een of je hier iets voor jezelf iets uit kunt halen wat je zou kunnen helpen naar zelf realisatie en bewustwording van wie-je -werkelijk-bent 🙏🏻

In het universum bestaat er een onmeetbare onbeschrijfelijke kracht die door degenen die ‘vanuit de bron’ leven, tussen de aanhalingstekens....’Vanuit de bron ‘ betekent tovenaar. Geen tovenaar in de zin van heksen en toverspreuken... en allerlei hocuspocus. Dat is niet wat ‘tovenaar’ betekent. Tovenaars zijn mensen die vanuit de Bron leven. Dus In het universum bestaat er een onmeetbare onbeschrijfelijke kracht die door degenen die ‘vanuit de bron’ leven, ‘intentie wordt genoemd. 

En absoluut alles wat in het hele universum bestaat is verbonden met intentie door middel van een verbindingsschakel.

Tovernaars proberen de verbinding niet alleen te begrijpen en te verklaren maar houden zich er vooral mee bezig om die te reinigen van de verdovende invloed van alle zorgen van het dagelijkse leven op het gewone bewustzijnsniveau.

Een hele belangrijke uitspraak om te  overwegen. 

Zie het zo: alles in dit universum is bedoeld zoal het is, waaronder ook jij en de muggen oceanen etc...

Want dan kun je mijn woorden niet begrijpen als je niet in contact stond met dit veld. Dit velt doet je hart kloppen. Dit energieveld zorgt er voor dat je vingernagels groeien, net als de nagels van iedereen. 

Het bezielt alle levens vormen.
Dat is een van de aspecten ervan.
Ik wil graag dat je de kracht van intentie als volgt ziet: Bij intentie gaat het er niet om of je daar contact mee krijgt, je bent er al deel van. De vraag is: hoe roestig , hoe verweerd, hoe vuil is de verbinding tussen jou en dit veld van intentie.

Tovenaars zijn mensen die deze verbinding schoon proberen te houden zodat je steeds meer afgestemd raakt of in harmonie komt met dit veld van intentie. En hoe meer je in harmonie bent met dit veld van intentie hoe meer je je alles kunt doen waar dit veld van intentie toe in staat is. Je bent in staat wonderen te creëren. Je kunt jezelf genezen, je kunt overvloed in je leven creëren. Je weet de juiste mensen te vinden op precies op het goede moment. Want zo werkt de universele kracht waar alles en iedereen uit is voortgekomen. Waar we vandaag de dag naar kijken is hoe we die verbinding met intentie weer terug krijgen en er niet alleen contact mee te maken maar om altijd bereid te zijn om die verbinding schoon en onaangetast te houden.

Ik kwam nog een ander citaat tegen. Carlos Castaneda wordt door vele gezien als een metafisycus, een antropoloog die in contact kwam met tovenarij en hoger bewustzijn doormiddel van wat wij spirituele literatuur noemen. 

Er is nog een man wiens observaties ik graag met je wil delen. Z’n naar is Max Planck en sprak deze woorden uit toen hij de Nobelprijs in ontvangst nam: Als iemand die z’n hele leven gewijd heeft aan de meest concrete vorm van wetenschap, de studie van materie kan ik je naar aanleiding van mijn atoomonderzoek dit zeggen: Materie als zodanig bestaat niet. Alle materie dankt zijn bestaan  aan de aanwezigheid van de kracht die het atoomdeeltje in trilling brengt en dit minuscule zonnestelsel bij elkaar houdt.  We moeten aannemen ‘ aldus een van de briljantste wetenschappers op aarde’ dat er aan deze kracht een bewuste intelligentie ten grondslag ligt. Die intelligentie vormt de matrix van alle materie. 

‘Als je de manier waarop je kijkt verandert dan veranderen de dingen waar je naar kijkt’ 

Albert Einstein zei : ‘ De meest fundamentele, belangrijkste beslissing die je ooit in je leven zult moeten nemen is deze: Leef ik in een welwillend of in een vijandig universum? 
Welk van de twee is het? Is dit een universum vol vijandigheden en kwaad met mensen die elkaar haten en vermoorden? Is dat wat je ziet? Als je de wereld zo ziet, zul je dat ook precies zo voor jezelf creëren in je leven.  Dat zegt een groot wetenschappen . En het boeiende is dat dit niet zomaar een slimme woordspeling is. Verander je kijk op dingen dan veranderen de dingen. Dat is in feite een wetenschappelijke uitspraak, en dat zal ik je zo laten zien. 
Stel je de volgende scène voor. Je bent thuis. Je hebt je autosleutels in je hand. De lampen gaan uit. Stroomstoring. Je ziet niks meer. Je stommelt rond in je woonkamer en laat je sleutels vallen. 
Je zoek even en je beseft dat je ze in het donker nooit zult terugvinden. Maar als je kijkt naar buiten en ziet dat de straatlantarens branden. Dus in je hoofd gaat er ook eenmalige lichtje branden: ik blijf niet in het donker rondtasten als er buiten licht is. Ik ga naar buiten en ik ga onder de lantaren m’n autosleutels zoeken. Waarom lachen jullie? Dat is tocht logisch? Je staat hier zo te zoeken als je buurman langs komt en zegt: ‘Wat doe je daar?’
‘Ik heb mij autosleutels laten vallen.’ 
‘Oh, ik help wel even zoeken.’ Nu staan we hier allebei naar die sleutels te zoeken. Uiteindelijk zegt hij: ‘ Sorry, maar waar heb je je sleutels laten vallen?’ ‘Nou, ik heb ze binnen laten vallen.’ Hij zegt: ‘Dus je hebt je sleutels binnen laten vallen en je zoekt buiten? Wat onzinnig.’ En ik zeg: ‘Het is onzinnig om in het donker rond te tasten als het hier licht is.’ Jullie lachen en vinden dit erg dom, maar doen we dit niet precies hetzelfde als we problemen of worstelingen ondervinden die van binnen zitten en dan buiten ons naar een oplossing gaan zoeken. ergens buiten onszelf? Alsof je een dokter over al je symptomen vertelt, en hij zegt: ‘Wat veel problemen.’ En dan schrijft hij recepten uit: ‘Hiervoor krijg je dit, daarvoor krijg je dat.’ Hij schrijft 5 recepten uit, en als je opstaat, vraag je om die recepten. ‘Nee, nee, deze geef ik aan je schoonmoeder, deze aan je buurman, deze aan je dochter en deze aan je vader.’ Maar jij bent degene met het probleem of de worsteling. Als je verwacht dat een ander moet veranderen, of een situatie buiten jou zodat je leven kan functioneren op het niveau dat ik intentie noem dan moet je daar nog een goed naar kijken. Het zit van binnen. Zie in dat de vraag niet is of we op dit veld van intentie zijn aangesloten. De vraag is: in hoeverre ben ik bereid om die verbinding absoluut roestvrij te houden?  

Ik wil het je het volgende suggereren: Dat je, om intentie en de kracht van intentie te kunnen begrijpen je, Ego even opzij zet. Oftewel het deel in jou dat gelooft dat het losstaat van die bron. Want daar komen al onze problemen vandaan, zelfs onze ziekten. 
Dit is een bron van welzijn. 
Alles wat van deze bron afkomstig is. Komt voort uit een bron van welzijn.  Dat heeft een bepaald aanzien, een bepaalde klank. En waar die klank op lijkt, volgens een grote spirituele traditie volgens de Bhagavad Gita, het heilige boek der hindoes. ‘Het lief van de heer’ maar ook in andere godsdiensten, ze zeggen allemaal het zelfde. Als deze bron, die we God of Spirit noemen, zou kunnen praten dan zou die als volgt klinken. En daarna ga ik je vertellen over hoe de bron er uitziet. Hoe ziet de bron eruit? 

‘Ik ben de bron van alle materiële en spirituele werelden. Alles komt uit mij voort.’ Dat is hoe het klink: Alles komt uit mij voort,’ Dus dat betekent: ‘jullie’.

Daarom betekent de uitspraak ‘met God is alles mogelijk’ dat als je een toegang in je hart vindt, als je een manier vindt om hier weer contact mee te maken en denk daarbij aan m’n eerste citaten: dat dit veld van intentie een veld is dat alleen maar aangetast wordt omdat we iets op ons nemen dat ons afscheidt van de bron. En dat is het Ego. En het ego is in feite niets meer dan een ieder wat we meezeulen. Het is de bron van als onze problemen. Maar je kunt er niet aan geopereerd worden, zoals bij een blindedarmontsteking. Je kunt nergens je Ego laten verwijderen. Dat zou leuk zijn, maar zo werkt het niet. 

Dus je moet zorgen dat je van dat ieder afkomt: dat wie ik ben, afgescheiden is van dat. En dat is jouw bron. Als je weer verbindt met je bron en je ermee in harmonie leeft dan kom je in contact met het veld van intentie. Als je daarmee in contact bent met dit veld van intentie waaruit alle materiële werelden zijn voortgekomen dan kun je alles doen dat dit veld kan doen, want jij bent dit veld. We krijgen problemen omdat we op het punt komen dat we geloven dat we ervan afgescheiden zijn. Dan gaan we denken: ‘Ik ben wat ik doe.’ ‘Ik ben wat ik heb, en ik ben afgescheiden van alle anderen.’ ‘Ik ben mijn reputatie. Ik ben afgescheiden van wat er in mij leven ontbreekt.’ Maar dat veld, van waaruit alles voortkomt als dat veld overal aangwezig is, dan zit het ook in jou. En als het overal is, ok onbehouwen, dan moet het ook aanwezig zijn in wat jou in jouw ogen aan jouw leven ontbreekt. Daar moet het ook zijn, want het is overal. En als het nergens niet is, dan ben je dus nu al in contact met alles wat je in je leven wilt aantrekken. Wat je ervan weerhoudt, is je geloof dat je afgescheiden bent van de bron. Daar willen we naar terug. Mensen vragen me vaak: ‘En onze vrije wil dan?’ Als ik zo bedoeld ben, en mijn situatie is ook zo bedoeld door die bron, hoe zit het dan met mijn vrije wel?’ Dat met die vrije wil zit als volgt:? Je hebt een vrije wil om te beslissen of je je al dan niet wilt verbinden met die bron. Dat is je vrije wil. Als je de bewuste keus maakt om je ervan af te wenden en gelooft dat jij al die dingen bent die ik net noemde, als voorbeelden van ‘t  Ego. Dit veld van intentie kent geen gebrek aan welzijn. Het creëert vanuit welzijn. Het heeft totaal geen weet van angst, stress of zorgen. Het is alleen maar bezig met creëren. Ik citeer: zelfrealisatie, dat is eigenlijk her-verbinden met je bron.
‘Zelfrealisatie betekent dat je bewust in contact staat met de bron van je wezen.’ Dan staan we weer in contact met de bron, die ik in detail zal beschrijven: zoals ik denk dat de gezichten van intentie eruitzien. Zodra we deze connectie  weer gelegd hebben kan er niets meer misgaan aldus Swammi Paramananda. Er kan niets mis gaan als je weer verbonden bent met de bron. Al onze worstelingen, al onze ziekten, alle gebrek in ons leven alle problemen in onze relaties zijn ontstaan doordat we ons hebben afgescheide van een veld van intentie dat bestaat uit puur welzijn in actie. Dat veld wil alleen maar dat je je in een staat van geluk bevindt. 

‘Er is geen weg tot geluk. Geluk is de weg.’ Je kunt het niet vinden in iets buiten je. En als je dit echt inziet en begrijpt dan betekent ‘contact maken met intentie’ iets heel krachtigs. 

‘De wet van drijfvermogen Is niet ontdekt door te bestuderen hoe dingen zinken’ Dus willen we een  manier vinden om ons weer te verbinden en ons onder te dompelen in dit idee dat als we in contact staan met alles wat we in ons leven nodig hebben. We scheiden ons zelf af door te denken dat we iets zijn dat we niet zijn. In het boek ‘10?geheimen voor succes en innerlijke vrede’ luid een geheim: ‘koester je goddelijkheid’

Luister eens naar dit citaat: ‘We weten dat het de aard is van het Creative proces’ Daar gaat intentie om: hoe je het leven en de wereld die je wilt, kunt creëeren. De mensen die je wilt, bevlogenheid, gezondheid, alles. 

‘We weten dat het het de aard is van het Creative proces dat we een zijn met deze spirituele bron, en dat ook met al z’n principes en ook met al z’n kenmerken.’ Hoe die bron ook denkt. Hoe die er ook uitziet. Wij zijn daar een mee. En daarom zijn we ook één met diens oneindige persoonlijkheid. 

We zij hier niet als mensen die spirituele ervaringen hebben. We zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben. Wij allemaal. We zijn allemaal oneindig. ‘Daarom geeft het bemediteren hiervan, van deze bron als de kracht die we willen hebben ons,  het vermogen om die kracht te gebruiken. De procedure hiervoor is dat we ons voorstellen dat we omringd zijn door de  omstandigheden dieper willen creëeren. Onthoud dat goed! Onderstreep dat! Omring jezelf, van binnen met de omstandigheden die je wilt creëeren. Wat wil je creëeren in je leven? Wat is je intentie? Niet je Ego doet dat, maar je vrije wil die jij hierop afstemt, op de bron van alles. 

‘ Hallo je bent verbonden met Ron Cabalt En ik wil me goed voelen. Mocht je bedoeling van je telefoontje een ander resultaat beogen,  dan heb je het verkeerde nummer gedraaid. En dan verzoek ik je om Dr. Phil te bellen..’ 

Je goed voelen is misschien wel de belangrijkste voorwaarde om die verbinding weer schoon te krijgen.
Ik wil me go(e)d voelen scheelt maar een letter met ik wil me God voelen. En God is oneindig! Deze bron van alle dingen, ik wil voelen wat deze bron voelt.’ Je kunt zeggen: ‘makkelijk gezegd, ik wil me goed voelen, maar hoe kan ik me goed voelen als er zoveel slechts om me heen is? Hoe kan ik me goed voelen als mijn schoonzuster kanker heeft? Hoe kan ik me goed voelen als ik weet dat er elders mensen verhongeren? Hoe kan ik me goed voelen als er mensen zijn die arm zijn terwijl ik rijk ben, en zij verhongeren? Hoe kan ik me goed voelen als m’n kinderen zich zo gedragen? En ik raad je aan, als je zegt: ‘Ik wil m’n goed voelen’ dat je daarmee bedoelt: ‘Ik wil me God voelen, ik wil hiermee contact maken,’ Ik wil je dit als goede raad meegeven, iets dat me jaren geleden inviel: Je kunt niet ziek genoeg worden om één mens op aarde te genezen. En je kunt nooit arm genoeg worden om één mens op aarde welvarend te maken. Je kunt nooit genoeg verwarring ervaren om één mens op aarde van z’n verwarring af te helpen. Hoe rot je je ook voelt als je zegt dat je Je rot voelt, dan verlies je je connectie met Bron. En als je je connectie verliest met Bron leidt dat ertoe dat je iets creëert dat weerstand wordt genoemd. 

‘Ik kan dit niet, dit is onmogelijk, ik verdien het niet, dit ligt niet binnen mijn bereik’ En dit soort weerstand leid tot emoties en die lopen uit op verdriet, angst, bezorgdheid en spanning. Ik zou je graag een methode aanreiken om van die emoties gebruik te maken op welk moment dan ook en ze te gebruiken als een barometer, als een wegwijzersysteem om tegen jezelf te zeggen: Welke gedachten heb ik nu die mijn weghouden van mijn afstemming op dit veld van intentie? Altijd als je je niet goed voelt trek je precies het tegenovergestelde aan van wat je in je leven zou willen. Zo weerhoud je jezelf ervan om God te voelen of om jezelf goed te voelen. Als je naar het nieuws luistert, dat zit vol redenen om depressief te worden. Het is geen toeval dat die uitzendingen worden gesponsord door bedrijven die je slaappillen of andere middelen aanbieden om ‘t te verzachten. 

Ik wil graag dat je weet dat mijn visie op je opnieuw afstemmen op intentie ook bepaalde obstakels onderkent, die ik nu even kort wil benoemen om daarna in te gaan op wat je moet doen om te begrijpen hoe dit veld eruitziet en hoe je die verbinding behoudt met in je achterhoofd dat je je goed wilt voelen....

Bekijk een fragment van de dvd op: https://youtu.be/pmLkg0BVxWw

Je kunt de dvd bestellen op: https://www.palaysia.com/waynedyer/kvi2.html

Begeleiding & Ondersteuning


Begeleiding & Ondersteuning
HELING VAN OUDE PIJN
De heling van oude pijn begint wanneer je bereid bent om oude pijn te erkennen, het in de ogen te kijken, het te voelen, te onderzoeken en het zo alsnog te verwerken.

ONDERSTEUNENDE HULP
Het kan heel ondersteunend zijn om hier hulp bij te vragen omdat je je eigen valkuilen vaak niet herkend. Je zult dan ontdekken dat de pijn die je zo vreesde het voertuig wordt op weg naar een volwassen bewustzijn en een diep gevoel van thuis zijn in jezelf. Wanneer je stopt met vechten tegen pijn komt er veel energie beschikbaar en ruimte in je lijf en zul je ervaren dat er eindeloos veel mogelijkheden zijn om met moeilijke situaties om te gaan.

“The only way to go out is to go in” 
De enige weg om PIJN en EMOTIES te verwerken is door naar binnen te gaan en ze liefdevol te omarmen.

Wil jij leren verbinding te maken met je gevoel, om weer in contact te komen met je ware zelf? Schroom je niet en stuur mij dan een bericht of neem telefonische contact op via de Contactpagina 

In Liefde,
Ron 
De zeven spirituele wetten van succes


De zeven spirituele wetten van succes
De About-pagina is de kernbeschrijving van uw website. Hier laat u klanten weten waar uw website over gaat. U kunt al deze tekst bewerken en vervangen door wat u wilt schrijven. Je kunt ze bijvoorbeeld laten weten hoe lang u al bestaat, wat je bedrijf speciaal maakt, wat de kernwaarden zijn en nog veel meer.

Bewerk je Over pagina op het tabblad Pagina's door op de bewerking te klikken knop.

De zin van schuld en Schaamte


De zin van schuld en Schaamte

De zin van schuld en schaamte

“We hebben de zachte ogen van de ander nodig om met nieuwe ogen naar onszelf te kijken”


Schuld focust op wat we doen, op schadelijk gedrag naar de ander. Schaamte gaat over wie we zijn. Schaamte en schuld kennen we allemaal. Het zijn zowel nuttige als lastige en complexe emoties. Schaamte en schuld zijn evolutionair gezien later ontstaan dan de vier primaire basisemoties: blij, boos, bang en bedroefd. Omdat ze lastig zijn hebben we de neiging om ze te ontwijken.

Schaamte en schuld zijn relatie thema’s

Om als mens te kunnen overleven en veilig te zijn is het noodzakelijk om deel uit te maken van een gemeenschap. Schaamte is hierbij bijzonder nuttig. Schaamte beschermt tegen uitwassen en asociaal gedrag. Bij schaamte speelt namelijk het beeld dat ander van mij heeft. Vanuit het verlangen ok te zijn in de ogen van de ander. Je zou ook kunnen zeggen in de ogen van de grote ander, van dat wat groter is dan wij. Schaamte geeft nederigheid en besef van onze menselijke maat. We zijn een druppel in de oceaan. Hoe belangrijk we onszelf soms ook vinden, of hoe dik onze maatschappelijke functie ook is. Schaamte relativeert ons ego.

Schaamte is bij uitstek een relatiethema. Wie ben je, wie zou je kunnen zijn of worden?

Wat wil je verhullen en wat durf je te onthullen? Heb je de moed om kwetsbaar te zijn en je pijnpunten en onvolmaaktheden te tonen? Werken met schaamte is werken met schaduw. Het geeft verbinding met de ander. Als we onze schaduw en licht integreren zijn we heel of compleet.

 

Schaamte toelaten vraagt een bedding van vertrouwen

Als we uit een oude gewoonte of patroon willen stappen ervaren we schaamte. Het voelt niet goed om iets anders te kiezen dan wat we al jaren gewend zijn. Bijvoorbeeld: als hard werken met de paplepel is ingekregen is het heel onwennig om het kalm aan te doen. Je hebt dan met je schaamte te dealen. En vaak te oefenen om de switch nemen, zodat het rust nemen vertrouwder wordt. De schaamte zal steeds minder worden. En uiteindelijk ontstaat een grote flexibiliteit en kan je per situatie, per context kiezen of je hard werkt of het eens van een afstandje bekijkt. Dat is vrijheid en heelheid. Je kent dan beide polen.

Schaamte toelaten, vraagt een liefdevolle bedding van veiligheid en vertrouwen. Zoals bij een betrouwbare vriend, partner of begeleider. Er zijn twee vormen van schaamte. Gezonde schaamte: de eerbied voor het grote geheim van het leven. Het besef van onze naaktheid en kwetsbaarheid. Dit leidt tot nederigheid en gedeelde menselijkheid. We zijn van de menselijke maat. Het geeft de kans op zelfonderzoek en een blik op onze eigen verantwoordelijkheid. Gezonde schaamte is verbonden met bewustzijn en intimiteit in het contact. We hebben de zachte ogen van de ander nodig om met nieuwe ogen naar onszelf te kijken. Vergiftigende schaamte: het gevoel van miskenning. Een te grote schaamte is ongezond en kan onze identiteit en heelheid beschadigen. Hierbij kan het gaan om negatieve oordelen over het lichaam, gedrag, familiegeschiedenis of de littekens en kwetsuren van ons leven. Deze vorm van schaamte maakt eenzaam. Het is een krampachtige waarheid vanuit het eigen denkkader. Het veroorzaakt een uitsluiten van risico’s, waardoor bijvoorbeeld intimiteit wordt vermeden. Het geeft vervreemding van onszelf.
Schaamte kan verbonden zijn met verraad: we zijn verraden door onszelf of via de als het ware ingeslikte ogen van de ander (bijvoorbeeld van een kritische ouder). Dit kan de neiging geven tot vermijden of onszelf kleiner maken dan we zijn. We zetten dan ons licht onder de korenmaat.

Bij mensen met veel schaamte ervaring wordt het gevaarsysteem sneller getriggerd.
Zie hiervoor de blog emotieregulatie en compassie. 

Als we hoge eisen aan onszelf stellen is er angst om tekort te schieten, en om niet geaccepteerd te worden. Hoe groter afstand tussen onszelf en ons ideale zelf: hoe makkelijker we ons schamen.

Als we het negatieve beeld van de ander over ons overnemen, kan schaamte naar binnen slaan. Schaamte wordt dan geïnternaliseerd. We doen er nog een schepje bovenop: we bekritiseren en kleineren onszelf. We vallen onszelf aan. Het gaat over het zijn: ik ben slecht.

Vooral bij jonge, afhankelijke en kwetsbare kinderen is dit destructief. Heftige schaamtevolle herinneringen hebben een gelijke impact als traumatische herinneringen. Ze geven dezelfde stress en fysieke verschijnselen.

Schuld betekent verantwoording nemen voor ons gedrag

Schuld is evolutionair later ontstaan dan schaamte, toen niet alleen zorg krijgen maar ook zorg geven steeds belangrijker werd. Schuld gaat over het beeld dat ik van de ander heb. Schuld is gekoppeld aan empathie, aan invoelend vermogen. Wat heb ik de ander aan gedaan? Schuld heeft impact op de ander. We staan bij iemand in de schuld. We hebben iets af te betalen, te herstellen. Het gaat om verantwoordelijkheidsbesef. Hoe kan ik het goedmaken?

Schuld focust op wat we doen, op schadelijk gedrag naar de ander. Schaamte gaat over wie we zijn. Schuld is een nuttige emotie als deze is ingebed in zorgzame mentaliteit en kan helpen om sociale relaties te herstellen.

Schuld is geen nuttige emotie als we ons schuldig voelen voor dingen waar we niet verantwoordelijk voor zijn, die buiten onze invloedsfeer liggen. Het is verhelderend om onderscheid te maken tussen waar we wel en geen verantwoording dragen.

Schuld wordt destructief als deze het emotie gevaarsysteem in sterke mate triggert.

Verschil tussen schaamte en schuld

Schaamte is naar binnen gericht en geeft dissociatie. De aandacht is gericht naar beschadiging van reputatie en zelfschade. Het gaat over ik –ik. Ook the dark shadow of the mind genoemd.
Er ontstaat geen empathie. Er is geen sprake van goedmaken of het repareren van de relatie.

Gevoelens: paralyse, angst, verwarring, leegte, boosheid naar jezelf gericht

Gedachten: over jezelf: negatieve oordelen

Gedrag: gedwee, gelaten, onderdanig, opluchting, ontsnappen, verontschuldigen, ontkennen, vermijdend, verplaatsend, zelfschade.

Schuld is naar buiten gericht, de aandacht naar de lijdende of gekwetste ander. De focus ligt op gedrag: op wat je hebt gedaan.

Gevoelens: spijt, verdriet, wroeging, berouw

Gedachten: aan de ander, sympathie, empathie

Gedrag: gefocust op excuus, verontschuldiging, reparatie, compensatie, vergoeding.

Relatie tussen schuld en schaamte

Als we geleerd hebben bang te zijn voor onze fouten, wordt schadelijk gedrag naar de ander schaamtevol gedrag. ‘Ik ben slecht’ in plaats van’ ik maak een fout, die ik kan herstellen.’

Een fout is dan niet iets om van te leren, maar wordt gebruikt als bewijs dat we niet deugen.

Kleine fouten worden opgeblazen. Zelfkritiek kan zich dan vergroten tot zelfhaat. De innerlijke pestkop wordt gevoed en versterkt.

Contact


  • Nieuweweg 64, Opperdoes, North Holland, Netherlands
  • 1674PN

Muziekspeler